Editura Cartier
Luni, 06 Aprilie 2020
 
Colecții

Colectia CARTIER Juridic

246 pag. Format 110x160. Broșat. ISBN 978-9975-86-072-7


Concluziile unei cercetări
Autori: Tudor Osoianu, Mihaela Vidaicu
184 pag. Format 200x165. Broșat. ISBN 978-9975-86-069-7


La originea constituţiei, ca lege fundamentală, stau o serie de factori, definiţi convenţional rădăcini istorice şi politice ale constituţiei. Influenţa acestor factori în fiecare stat este diferită, dar în ansamblu constitue acel fundament pe care s-a format constituţia modernă, determinată de participarea omului la viaţa socială în corelaţie cu mediul natural. Astfel, în calitatea sa de izvor fundamental de drept, constituţia este influenţabilă de: factorul natural – condiţia firească în care se dezvoltă fiinţa umană, care este constituit din factori geografici, biologici, fiziologici şi demografici; factorii politici, deoarece statul, reprezentat prin autorităţile publice centrale (parlament, şeful statului, guvern etc.), partidele politice, grupurile de presiune au un rol important în evoluţia constituţiei; factorul economic, întrucât un anumit tip de organizare economică a unui stat îşi lasă amprenta şi asupra normelor constituţionale existente. În afară de aceste circumstanţe, asupra conţinutului constituţiei influenţează şi procesele de integrare a statelor, nivelul de dezvoltare economică, culturală şi morală. În fiecare stat aparte constituţia era şi este ca şi cum suprapusă pe această matrice, adaptând elementele preluate la dreptul, cerinţele şi viziunile societăţii şi ale statului. 
 Ion Guceac
908 pag. Format 240x160. Legat. ISBN 978-9975-86-040-6


Tehnici și repere
Deciziile luate de guverne implică costuri și beneficii. Felul în care răspund autoritățile la nevoile și așteptările unei populații poate fi dezastruos, dar și benefic pentru numeroșii săi actori, formând o bogată textură de motive politice și economice, sociale și culturale, care creează contextul oricărui tip de intervenții guvernamentale. Complexitatea acestor legături formale și informale reprezintă obiectul central al acestei publicații, care-și propune să ofere cititorilor săi o fascinantă colecție de perspective asupra luării deciziilor în sectorul public, al ciclurilor politicii publice, al paradigmelor care descriu interacțiunea adaptivă dintre actori, decidenți și grupuri de interese, ca actori raționali. Cei care-și doresc ca aceste intervenții să-și atingă scopul propus într-o lume tot mai complexă ar trebui să învețe a evalua aceste decizii prin criterii de eficiență, eficacitate, oportunitate, echitate, prin care putem identifica și interpreta date relevante și alternative existente.
Studiul îmbină trei aspecte majore ale procesului politic: autoritățile guvernamentale și procesul de luare a deciziilor, teoriile și metodele analizei politice, dar și alegerile pe care le facem ca entități colective (familii, comunități, populații, națiuni) cu privire la diverse politici publice la orice nivel de guvernare. Aplicarea instrumentelor de analiză politică ajută la interpretarea unor complexe date sociale sau argumente, la evaluarea unor cursuri concurente de acțiune și intervenție în sectorul afacerilor publice, ajutându-ne să anticipăm consecințele alegeri.  Numeroasele studii de caz completează armonios logica acestui studiu, ilustrând astfel dificultățile analizelor politice și valoarea lor în procesul de schimbare ori de continuitate și inerție în contextul societăților moderne.
716 pag. Format 240x160. Legat. ISBN 978-9975-86-0475


Autori: Tudor Osoianu, Mihaela Vidaicu
Carte-valet
 
368 pag. Format 200x165. Broșat. ISBN 978-9975-86-033-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2020 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel