Blog

DECIZIA № 193

din 10 decembrie 2013

Cu privire la examinarea sesizării directorului Editurii Cartier, Gheorghe Erizanu
 
Pe data de 11.11.2013, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare din partea dlui Gheorghe Erizanu, directorul Editurii Cartier, prin care îşi exprimă dezacordul faţă de declaraţiile făcute de prezentatorul Corneliu Mihalache şi invitata sa – Ina Şupac, în cadrul emisiunii ”În direct” la postul de televiziune ”Accent TV”. În sesizare, dl Gheorghe Erizanu  invocă faptul că la 6 noiembrie 2013, în cadrul emisiunii ”În direct”, a fost discutat manualul ”Istoria românilor şi universală” pentru clasa a XII-a.  Petiţionarul este indignat de faptul că în emisiunea sus-menţionată s-a permis ”deraierea din câmpul deontologic al presei”, ”instigarea şi promovarea unei uri aproape fizice faţă de unele naţiuni”, ”utilizarea limbajului de mahala şi denigrarea inadmisibilă a autorilor”, ”instigarea la violenţă faţă de puterea legitimă a unui stat”.
 
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7) din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a solicitat poziţia postului de televiziune „Accent TV” referitor la cele stipulate în sesizare.
Prin scrisoarea f/nr. din 14.11.2013, întreprinderea ”Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Accent TV”, a comunicat CCA faptul că ”În direct” este o emisiune de autor, difuzată în direct, iar opiniile expuse în cadrul acesteia aparţin în exclusivitate realizatorului şi invitaţilor în studio. Punctele menţionate în demersul lui Gheorghe Erizanu ”expun poziţia lui personală vizavi de subiectul discutat”. De asemenea, „Accent TV” consideră că temele vizate în cadrul emisiunii nu intră în contradicţie cu prevederile Codului audiovizualului.
 
În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a monitorizat emisiunea ”În direct”, difuzată de postul de televiziune ”Accent TV” pe data de 06.11.2013, la ora 19:00.
În cadrul emisiunii, prezentatorul Corneliu Mihalache împreună cu invitata sa, deputatul PCRM, Ina Şupac, au pus în discuţie manualele de istorie, care, în opinia moderatorului, întotdeauna au fost folosite în scopuri politice.  Astfel, Mihalache afirmă că tot ceea ce se ”întîmplă în prezent cu manualele de istorie şi copiii noştri nu este altceva decât un experiment”. El şi-a exprimat indignarea că ”manualele de istorie se schimbă aproape în fiecare an, sînt editate în alt stat şi sînt scrise de istorici neoneşti”. (У меня есть такое смутное ощущение, что то, что делают с нашими учебниками истории и с нашими детьми, нигде в мире никакая политическая власть, политическая элита, при условии, что она есть (не знаю если она здесь есть), не проводит такие эксперименты над детьми. Что это такое, когда учебники истории меняются чуть ли не каждый год, издаются в другой стране, написаны не очень хорошими и не очень чистоплотными историками. Потому что я посмотрел на этих чебурашкиных.)  De asemenea, Corneliu Mihalache susţine că manualele de istorie sînt falsificate de la ”A” la ”Я” (făcînd referire la alfabetul rusesc) în felul cum au fost relatate evenimentele din 7 aprilie şi că ”aceşti băieţi” (aluzie la autorii manualelor de Istoria românilor) falsifică totul. Mihalache se declară un susţinător activ al modificării Codului penal şi tragerii la răspundere penală a ”falsificatorilor”. (Поэтому я становлюсь бешенным сторонником изменения уголовного кодекса в сторону наказания за вот эту фашизацию, и вспомните, пожалуйста, если когда-нибудь поменяете закон, всех этих друзей нашей Родины.) Invitata emisiunii, dna Ina Şupac, a dat asigurări că va proceda întocmai.
La fel, dna Ina Şupac a afirmat că deseori la întâlnirile cu alegătorii este întrebată dacă PCRM, în cazul în care va veni la conducerea ţării, va întreprinde anumite măsuri şi dacă îşi va aduce aminte de toţi ”păcătoşii”, de acei oameni care în prezent ”greşesc” (prezentatorul face o remarcă, menţionând că este vorba de infracţiune şi nu de ”păcătoşi”).
Referindu-se la manualul de istorie, dna Ina Şupac declară că, începând cu anii ’90 ai secolului trecut, din momentul în care Republica Moldova a devenit un stat independent, în curriculumul şcolar a fost introdus obiectul Istoria românilor.  Odată cu venirea la putere a PCRM-ului, în 2001, s-a atestat necesitatea de a schimba concepţia de predare a istorie şi, astfel, în 2006, cu acordul Consiliului Europei, a fost anulată Istoria românilor, în şcoli fiind introdusă o altă disciplină: istoria integrată. În 2009, când a venit la conducere o nouă putere, manualul de istorie integrată, fără acordul Ministerului Învăţămîntului, a fost înlocuit cu cel de Istoria românilor. De asemenea, manualele au fost editate doar în limba moldovenească şi doar pentru elevii liceelor cu  predare în limba moldovenească, iar pentru elevii liceelor cu predare în limba rusă editarea manualelor de Istoria românilor în limba rusă a fost posibilă abia în luna august 2013. Adică, atunci cînd Maia Sandu a semnat  ordinul de editare a manualelor de Istoria românilor în limba rusă.
În continuare, dna Şupac îşi exprimă părerea despre manualul de istorie: ”И, собственно говоря, стоит любому человеку, здравомыслящему, только вскинуть взгляд на эту обложку, и все понятно, что внутри, даже перелистывать не стоит. Вот, если мы посмотрим, что здесь герб объединенного румынского королевства, вот такой красивенький, всё нормально, все хорошо. Если мы дальше посмотрим, то мы здесь вообще не найдем флага. Это не румынская революция?  Вот это вообще вот флаг то ли Румынии, то ли Молдовы, но вместо Молдовы, но здесь вместо герба молдавского дыра, а дыра, она в форме карты великой Румынии. Делайте выводы. Здесь тоже люди протестуют в 89-м году, тоже с флагами Румынии.  И здесь где-то на задворках флаг Евросоюза.  Нигде здесь флага Республики Молдова, с гербом Республики Молдова, вы не найдете. Я уже не говорю о стяге Штефана чел Маре”.
Dna Ina Şupac este indignată şi de faptul că pe coperta manualului de Istoria românilor este scris ”Istoria”, aceasta fiind destinată atât elevilor claselor I-a, cât și celor  din clasele a X-a, a XI-a sau a XII-a. (Здесь не написано. И во всех других учебниках, будь для первого класса, для десятого, для одиннадцатого, для двенадцатого, здесь написано ”История”. То есть получается что мы с вами, больше румыны, чем сами румыны.) În acest context, Corneliu Mihalache a afirmat următoarele: ”Мая Санду с этими тремя историками чебурашками, это они больше румыны, чем румыны. А знаете почему? Я скажу почему они румыны, больше чем румыны. Потому-что они кормятся из румынских грантов, за это надо говорить что им платят денюшку, когда они пишут такие и их редактируют в Румынии, в Бухаресте, издают их в Бухаресте ”. Ina Şupac a remarcat că manualul este editat de Editura Cartier.
Prezentatorul emisiunii C. Mihalache susţine că în multe familii, acest manual creează probleme serioase, din motiv că profesorii îi manipulează pe elevi şi le influenţează deciziile, situaţie care le poate genera copiilor un conflict interior. Acasă ”ei cunosc faptul că sînt moldoveni şi vorbesc în limba moldovenească”, iar părinţilor ”nu le rămâne decît să se împace cu gândul că copiii lor învaţă după manualul Istoria românilor”. În această ordine de idei, dna Ina Şupac afirmă că aceşti elevi pe viitor au de susţinut examenul la BAC şi că, odată ajunşi în faţa bacalaureatului, ei se confruntă cu o dilemă. Astfel, ei sunt nevoiţi să decidă: ”să vorbească despre ceea în ce nu cred” (aici, intervine cu o completare prezentatorul) sau ”să scrie adevărul cum îl văd sau şi-l amintesc”.  În continuare, dna Şupac menţionează că aceşti elevi nu vor susţine bacalaureatul şi că vor fi incluşi  în listele celor despre care Maia Sandu spune că ”nu este clar cine sînt şi că trebuie să plece din ţară”.
Totodată, dna Şupac îndeamnă telespectatorii să răsfoiască manualele de istorie în timpul liber şi dacă nu le va plăcea ce văd acolo să scrie petiţii adresate Maiei Sandu, în care să solicite scoaterea manualului de Istoria românilor din circuit.  La fel,  copia acestei petiţii să fie transmisă la diferite adrese, cum ar fi: mass-media, pe numele fracţiunii PCRM în Parlament etc. Pe lângă aceasta, Şupac sugerează că lumea poate să iasă benevol la proteste alături de PCRM, care împărtăşeşte aceeaşi ”voinţă”.
În această ordine de idei considerăm că postul de televiziune ”Accent TV” a comis derogări de la prevederile art. 10 alin. (5) din Cod audiovizualului: ”Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”.
Au fost admise derogări de la prevederile Codului de conduită al radiodifuzorilor, şi anume: articolul 4: ”Informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să urmărească asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea punctelor de vedere ale tuturor părţilor implicate şi, după caz,  a principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie” şi articolul 7: ”Radiodifuzorul care distorsionează intenţionat informaţia, face acuzaţii nefondate, foloseşte neautorizat fotografii, imagini video şi alte surse, ori calomniază, săvîrşeşte abateri profesionale de maximă gravitate”.
De asemenea, au fost atestate derogări de la prevederile art. 2.7 şi 2.8 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, care stipulează: ”Jurnalistul face o distincţie clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opinii drept fapte” şi ”Jurnalistul îşi exprimă opiniile pe o bază factuală, pornind de la informaţii pe care, de bună credinţă, le consideră adevărate”.
 
Conform prevederilor art. 16 din Codul audiovizualului: (1) ”Orice persoană fizică sau juridică care se consideră lezată în drepturile sale legitime şi, în special, în reputaţia sa prin prezentare în emisiune a unor fapte incorecte are dreptul la replică, rectificare sau dreptul de a cere remedii echivalente în conformitate cu prevederile Codului civil”; (3) ”Despre cererea de exercitare a dreptului la replică, radiodifuzorul este sesizat în scris în termen de 20 de zile de la transmiterea emisiunii la care se referă cererea. Radiodifuzorul difuzează răspunsul în aceeaşi emisiune, în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de 15 zile de la data examinării cererii prealabile, iar dacă emisiunea care a difuzat această informaţie apare mai rar decît o dată la 15 zile, răspunsul este transmis în următoarea emisiune” şi (6) ”Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate de a se adresa în instanţa de judecată”.
 
Prin scrisoarea nr. 857 din 20.11.2013, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a explicat  petiţionarului despre posibilitatea solicitării dreptului la replică de la postul de televiziune ”Accent TV”, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Ca urmare a examinării raportului de monitorizare, membrii CCA au constatat că moderatorul emisiunii a comis abateri de la Codul audiovizualului, Codul de conduită al radiodifuzorilor, Codul deontologic al jurnalistului, prin utilizarea unui limbaj vulgar şi admiţând atacuri la persoană, calificând activitatea celor puşi în discuţie drept „infracţiune” şi proferând ameninţări, toate acestea în absenţa persoanelor vizate.
Membrii CCA au precizat că, deşi în cadrul acestei emisiuni au fost aduse ofense unor persoane concrete, autorilor de manual şi directorului Editurii Cartier, reparaţia daunelor morale poate fi obţinută doar prin solicitarea dreptului la replică, prevăzut de art. 16, sau adresându-se în instanţa de judecată. Unii membri CCA consideră că a fost lezată reputaţia unui agent economic, brandul Editurii Cartier fiind prezentat într-un context negativ, defăimător, iar în acest caz adresarea în judecată le-ar putea repara prejudiciul adus bunului nume al producătorului de carte.
Constatând încălcarea dreptului consumatorului de programe  la informare completă, obiectivă şi veridică, art.10 alin. (5) din Codul audiovizualului şi a art. 4 şi 7 din Codul de conduită al radiodifuzorilor, ţinând cont de faptul că postul de televiziune „Accent TV” se află la prima abatere şi luând în considerare faptul că misiunea CCA este de a asigura respectarea cadrului legal, membrii Consiliului au decis să atenţioneze acest radiodifuzor, solicitându-i intrarea în câmpul legalităţii.
 
 
Reieşind din cele expuse, în urma monitorizării secvenţelor serviciului de programe menţionate în sesizarea directorului Editurii Cartier, Gheorghe Erizanu, ca urmare a dezbaterilor publice, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 

DECIDE:

 

Art. 1. A lua act de sesizarea directorului Editurii Cartier, Gheorghe Erizanu.
Art. 2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare TV.
Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
 
 
 
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului                                                                        Marian POCAZNOI

Comentarii(6)

 1. DAR chiar pe acest Președinte al CCA îl cheamă cu adevărat POCAZNOI??? ESTE de-a dreptul halucinant, și să ajungi într-o astfel de poziție!
  Dar nici cu Gigel Știrbu nu mi-este rușine la cîrma MC din România!!!
  Uneori, istoria ne joacă feste doar pentru că ne numim într-un anume fel, că purtăm un anume nume)))

  1. @vladimir b.: Iată că ai aflat și ceva nou. Pocaznoi e numele. Și e prima avertizare, și e prima monitorizare a unui canal care nu are nimic cu deontologia jurnalistică. Eu am rămas uimit. De canal. Numele e mai vechi la CCA.

  • Florin O.Z.

  • 11 ani în urmă

  La Mulți Ani ! Tuturora. Cu bucurii, sănătate și fericire. (Chiar și lui Mihai Pocaznoi. Eventual și Ilenei Rusu).
  = = = = = = = = =
  Ileana Rusu, realizatoarea emisiunii “Fără măști” (la postul de televiziune http://alttv.md/ Alt TV), îi ia un interviu sus numitului Marian Pocaznoi în cadrul emisiunii dumisale. Ileana Rusu, care este – în opinia mea – categoric mai puțin de o sferto-jurnalistă, își “terorizează” mereu invitații, nelăsându-i să-și termine propozițiile, deturnându-i de la fiecare idee prezentată prin tot felul de întrebări complet zăpăcite și, de cele mai multe ori, absolut nerelevante.
  În profund contrast cu stilul dumisale obișnuit, care este extrem de obtruziv, în interviul cu Marian Pocaznoi, apropape că îl mângâie pe spate pe acesta, fiind extrem de “cuminte,” răbdătoare și delicată. Fără a mai menționa coafura și hainele, foarte “business-like,” foarte diferite de “obișnuit.” Traducere, “se poartă cu dumnelui cu [tot felul de] mănuși.”
  În aceeași notă, subiectul pare un mielușel blând, dar cunoscutor, manifestând o clară determinare de a rezolva problemele esențiale ale umanității, ale Europei, ale Republicii, ale Audio-Vizualului, etcaetara, într-o manieră tranșantă, ultra-transparentă, hiper-legală și impecabilă.
  Priviți și analizați,
  http://alttv.md/emisiune/fara-masti-cu-ileana-rusu/fara-masti-cu-marian-pocaznoi.html
  = = = = = = = = = = = = = =
  Să ne citim cu bine și în 2014!

  1. @Florin O.Z.: Mulțumim. Mulți și buni!

  • dandy

  • 11 ani în urmă

  Am citit “documentul”. Apoi m-am uitat in calendar. Apoi am citit iar textul. Apoi am deschis o sticla de vin sec. Foarte bun. Sticla e pe terminate (cu concursul unui om foarte de bine). Am citit cu omul de bine textul pe roluri. Si ne-am uitat deja impreuna in calendar. Nu am gasit nimic amuzant. Gheorghe Erizanu, nu e amuzant. E trist. Rau de tot. Cu Pocaznoi cu tot. Omul meu de bine a zis ca doar bomba atomica ar fi solutia. Pacifistul din mine se revolta. Dar ratiunea tace.

  1. @dandy: Apreciez vinul sec. Roșu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt