Blog

CNC a prezentat statistica anului editorial 2013 în Republica Moldova. Îmi cer scuze pentru erorile tehnice, dar sufăr de cretinism tehnologic.
Rezumat: în articol se aduc date statistice ce reprezintă o imagine de ansamblu a producţiei editoriale din Republica Moldova în anul 2013. Sunt incluse date, tabele statistice ce sunt redate conform domeniilor ştiinţei, limbilor şi destinaţiei. Într-un compartiment aparte sunt reflectate structurile editoriale moldoveneşti. Datele statistice pe baza cărora a fost realizată analiza au fost preluate din rapoartele statistice naţionale ale Camerei Naţionale a Cărţi din Republica Moldova, instituţie fondată la 1 iunie 1957, care exercită funcţiile unei agenţii bibliografice naţionale – controlul bibliografic naţional, elaborarea bibliografiei naţionale, Centru DL, CIP,ISSN, Agenţie naţională ISBN,ISMN.
 Cuvinte-cheie: producţie editorială, date statistice, editori, structuri editoriale, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova.
 
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova (CNCRM), însărcinată cu monitorizarea la zi a productiei editoriale în Republica Moldova, redă o imagine obiectivă a ceea ce se întâmplă în industria de carte, fiind evaluate criterii complexe. Datele statistice pe baza cărora a fost realizată analiza au fost preluate din rapoartele statistice naţionale ale CNCRM, iar ca unitate de înregistrare s-a luat fiecare carte, broşură, volum, fiecare număr de revistă, ziar etc. Evidenţa statistică se efectuează pentru fiecare publicaţie în parte, pe principiul de visu, adică „pe viu”, folosind date reale, nu doar cifre plasmuite din rapoartele anuale ale editorilor.
Trebuie de menţionat: într-o economie de piaţă, unde lipseşte cenzura şi planificarea centralizată a producţiei de carte, nu toţi editorii, laolaltă cu autorii, au tendinţa de a se conforma legislaţiei naţionale în vigoare referitor la depozitul legal. Unii nu cunosc legea prin care sunt obligaţi sa trimita un numar de exemplare din tot ceea ce tiparesc către Camera Naţională a Cărţii, alţii îsi manifestă ostentativ dezinteresul. Procentul neprezentării depozitului legal în cele mai dezvoltate ţări ale lumii, astăzi este între 20 şi 30% , cifrele corespunzătoare pentru Moldova sunt de 8-10 % , în funcţie de categoria de publicaţii. Această situaţie se datorează eforturilor considerabile şi insistenţelor CNCRM.
Asupra datelor statistice oferite, desigur, este mposibil de ai convinge pe toţi editorii laolaltă. În mod similar, este imposibil de ai convinge şi pe cei “experţi” ce se îndoiesc de statistica producţiei editoriale, care nu cred datelor oficiale ale CNCRM şi preferă propriile metode pentru a extrage informaţii, – de exemplu, pentru a extrapola statisticile editorilor din marea de cifre a industriei de carte.
Statistica CNCRM nu poate (şi nici nu tinde să convingă pe cineva), mult mai important pentru noi este de a reprezenta exhaustivitatea DL, uniformitate pentru toate metodele de calcul a acestora, pentru că aceşti factori – sunt un angajament de a atinge criteriul statistic al adevărului, şi în acest domeniu CNCRM face eforturi de comun accord cu competenţele organismelor poligrafice.
Bilanţul pe anul 2013 menţionează, alături de titlurile si statisticile generale, raportul de „cunoscător”, cu numărul mare din spatele exemplarului individual. Expresiile numerice sunt parte a relaţiei statistice, ca semn al stării de fapt, etalează pe un plan unic, fără accente valorice ori etice, toate forţele care impresionează conştiinta socială.
Statisticile producţiei editoriale, cifrele, ne eliberează de misiunea etică, ne dispensează să facem noi alegerile „corecte”, punîndu-ne totodată în posesia unei game vaste de reacţii afective.
În anul 2013, în Republica Moldova existau circa 340 de editori, incluzând editori şi firme de toate mărimile şi formă de proprietate. Indicatorii statistici pentru 2013 au fost previzibil, mai mici decât în anul precedent. Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 2685 titluri de cărţi şi broşuri faţă de 2724 în anul 2012, declinul fiind doar de 1,4 % .
Industria de carte s-a aflat în scădere , mai precis cu 39 titluri mai puţin faţă de titlurile apărute în anul 2012. Deşi în scădere, producţia editorială se poziţionează într-un fel constant, după cum reiese şi din tabelul nr 1:

Tabelul Nr 1

Cărţi şi broşuri editate în RM în anii 2009-2013

Editarea cărţilor şi broşurilor

2009

2010

2011

2012

2013

Total

2246

2366

2470

2724

2685

 dintre care în limbile:

 

 

 

 română

1429

1499

1730

1875

1861

 rusă

381

411

319

383

373

alte limbi

436

456

421

466

451

.
În tabelul nr 2 sunt expuşi indicii cantitativi a editorilor naţionali, grupaţi conform tipurilor de proprietate.

Tabelul Nr 2

 

Editarea cărţilor şi broşurilor

de către structurile editoriale în anul 2013

 

Nr

Editori

Nr de cărţi şi broşuri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

1.

 

Edituri de stat:

114

592,6

9 546,0

Cartea Moldovei

5

3,2

65,5

Lumina

34

41,9

874,6

Statistica

6

1,5

114,2

Ştiinţa

58

538,7

8 260,9

Universul

11

7,3

230,8

2.

 

 

Editori/Instituţii superioare de învăţământ de stat

555

55,1

852,2

AAP (Academia de Administrare Publică)

3

0,4

15,7

Academia “Ştefan cel Mare”

8

1,0

21,6

Academia Militară “Alexandru cel Bun”

4

0,4

4,1

AMTAP (Academia de Teatru, Muzică şi Arte Plastice)

1

0,2

4,3

ASEM

40

3,1

45,8

UASM

15

1,5

35,2

UAŞM (Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

12

1,2

9,8

UPS “Ion Creangă”

28

2,5

19,6

US “Alecu Russo” din Bălţi

46

3,1

29,0

US Cahul (Universitatea de Stat “B. P. Hasdeu” din Cahul)

7

0,4

6,7

US din Comrat

7

0,6

10,6

US din Tiraspol (sediul la Chişinău)

16

2,0

57,6

US din Tiraspol (Transnistria)

8

1,1

16,9

USEFS (Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport)

25

2,4

28,4

USM (Universitatea de Stat din Moldova)

143

15,7

291,1

USMF

88

13,2

201,9

  UTM

104

6,3

53,9

3.

 

Editori/Instituţii superioare de învăţământ private

79

9,3

140,2

ATIC (Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii)

6

1,2

12,6

Institutul Internaţional de Management “IMI-Nova”

1

IRIM (Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova)

6

0,6

15,4

UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială)

25

2,3

22,5

ULIM

24

1,6

36,5

USEM (Universitatea de Studii Europene)

3

0,3

2,8

  USPEE

2

0,4

10,4

  Universitatea Populară

2

2,0

28,2

  Universitatea Slavonă

10

0,9

11,8

4.

 

 

 

Editori privaţi

1074

1799,93

23 420,9

A.V.i.T. Publ

1

2,0

2,8

Abeceluş

5

12,0

23,0

Almor Plus

1

1,0

39,5

Arc

68

192,7

2 797,9

Artpoligraf

5

0,3

4,8

Arva Color

3

5,0

45,2

Atelier

3

0,4

5,0

Balacron

7

8,4

14,9

Baştina-Radog

3

1,5

14,2

Biblion

20

65,0

259,4

Biotehdesign

3

0,2

2,2

Bons Offices

44

50,4

322,8

Cadran

5

4,8

47,7

Camno-Grup

6

25,0

275,5

Capaţina-Print

1

0,1

0,6

Cartdidact

16

127,6

2 548,5

Cartea Juridică

13

3,9

13,1

Cartier

58

493,4

6 240,0

Cetatea de Sus

3

0,3

4,5

Chişinău-Prim

1

0,1

0,4

Civitas

12

26,5

116,1

Continental Grup

3

0,8

18,2

Contrast Design

1

Copitec-Plus

1

0,1

0,7

Cu drag SC

20

15,5

243,3

Cuşnir & Co

2

0,8

33,3

Cuvântul-ABC

13

8,5

111,6

DAS

1

3,0

62,1

Didactica Pro

2

0,8

14,3

Design Optim

2

12,0

262,3

Eco-Tiras

1

1,0

58,9

Editerra Prim

5

49,6

770,7

Editura pentru Literatură şi Artă

1

5,0

61,3

Elan INC

4

3,4

60,0

Epigraf

36

97,7

1 046,0

Ericon

2

0,4

6,4

Farmec-Lux

23

14,8

137,2

Foxtrot

5

4,7

54,0

Focus

1

Fundaţia “Draghiştea”

12

9,2

458,2

Garomond-Studio

5

4,6

117,1

Grafema Libris

33

11,8

152,6

Grafic Design

1

0,1

3,5

Guguţă

7

16,5

254,0

Gunivas

6

11,1

2 153,1

HM Design

2

3,0

6,3

Impressum

3

0,6

9,8

Imprint Plus

3

1,4

14,8

Incercom

4

1,1

15,7

Ingeocad

2

1,5

10,2

Integritas

9

19,0

164,1

Interprint

11

15,5

209,4

Învăţătorul Modern

5

0,3

2,9

Inversia-Dub

2

0,2

3,6

Iulian (Edit-Prest)

23

9,2

77,5

Labirint-Cutasevici

25

5,1

38,3

Lavilat-Info

41

18,8

134,3

Lexon-Prim

19

16,5

247,4

Libelula

1

5,0

9,3

Libresco

4

20,0

63,3

Lira

4

0,2

1,5

Litera AVN

26

87,2

514,3

Lyceum

24

47,2

470,0

Magna-Princeps

6

1,2

14,3

Masterprint

1

0,1

1,9

Mesagerul

2

1,5

87,3

Metrompaş

5

3,2

13,5

Nica-Grafic-Print

1

1,0

3,3

Notograf Prim

19

4,5

104,8

Nova-Imprim

1

0,2

5,8

OMCT

13

11,0

65,3

Papaprint

1

0,2

3,9

Phoenix

1

0,1

0,8

Policadran

3

3,3

56,8

Policolor

2

0,8

15,7

Poligraf Design

27

12,5

62,1

Poligrafist

15

4,5

43,6

Pontos

104

48,5

684,3

Prag-3

1

4,0

58,6

Primex Com

1

0,2

Print-Caro

5

0,5

11,4

Pro-Edit

11

8,0

16,7

Profesional Service

9

2,7

25,6

Prometeu

4

2,3

21,7

Prut Internaţional

70

38,0

426,3

Safin-Grup

1

Şagius-Grafic

1

5,0

17,7

Silvius Libris (Sica&V)

16

38,2

168,8

Simbol-NP

1

0,2

1,6

Sofart Studio

3

0,3

9,4

Stratum Plus

1

T-Par

2

1,5

25,5

Tehnica-Info

12

3,9

47,0

Teo-Educaţional

16

10,0

39,9

Tipocart Print

6

0,8

5,7

Tocono

1

1,0

16,5

Toneti-Exim

4

0,2

0,6

Totex-Lux

2

0,1

0,9

ULYSSE

1

1,0

9,3

Urma Ta

3

0,6

2,4

Valinex SA

5

0,5

10,7

Vast-M

1

1,0

13,5

Vector V-N

2

2,0

41,8

Vega

1

7,9

58,8

Victoria Gomon

2

3,0

89,3

Vite-jesc

2

2,5

18,2

Viţă adevărată

7

26,0

213,3

Vizual Design

2

0,3

7,5

Zuev Invest

1

1,0

25,3

Литера Тираспол

6

1,0

23,7

5.

Editori/Instituţii cu drept de editare

160

119,2

1 761,7

 

AGEPI

11

3,3

32,8

 

Analytique Moldpresa

2

7,0

13,0

Asociaţia Chirurgilor Pediatri “Natalia Gheorghiu”

2

0,1

1,1

 

BNRM (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova)

10

0,4

10,8

 

Camera Naţională a Cărţii

6

0,1

1,6

 

CIPTI

2

1,2

13,6

 

Consultaţii în domeniul contabilităţii şi impozitelor

1

0,7

16,9

 

Fundaţia Soros-Moldova

1

0,5

3,6

 

Ideal

11

1,1

6,5

 

IDIS “Viitorul”

2

0,6

20,4

 

INCE (Institutul Naţional de Cercetări Econ.)

12

1,7

61,5

 

Institutul de Istorie şi Drept a AŞM

2

0,2

9,7

 

Institutul de Studii Enciclopedice

10

3,5

135,6

 

Institutul de Filologie al AŞM

2

0,3

7,7

Institutul de Formare Continuă

10

1,8

31,3

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

1

0,1

7,7

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice

2

0,3

9,8

Alte instituţii cu drept de editare

46

46,5

593,2

6.

Cărţi apărute fără indicarea editurii

700

475,6

6 949,2

7.

Cărţi apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură

3

0,8

9,7

TOTAL

2685

3 052,4

42679,9

,7

Cota editurilor de stat (presupunând departamentele), în perioada respectivă 2013, a reprezentat aproximativ 50 % din producţia de carte, vizavi de numărul de titluri şi mai mult de 50% din tirajul total.
Din totalul de edituri, 18 reprezintă numărul de edituri mari, 31 cel al editurilor mijlocii şi 291 cel al editurilor mici. Ca pondere, cea mai mare parte dintre edituri au publicat intre 1 si 10 titluri (85%), 10% dintre edituri au publicat între 10 şi 30 de titluri, iar 5 dintre edituri au publicat intre 30 si 143 de titluri.
Faţă de anul 2012, numărul editurilor mici a crescut, numărul editurilor mari şi mijlocii a rămas constant.

Odată cu rata creşterii numărului editorilor şi rotaţia constantă vizavi de această creştere, ca şi în anii precedenţi, se observă concentrarea editării cărţilor între cele 18 structuri mari, care determină principalele linii directorii în sistemul editorial. După cum se deduce din datele citate de către CNCRM, în sectorul editorial de la noi, din totalul de editori înregistraţi, 926 titluri sau 68,0 % au fos distribuite între cele mai mari edituri.
Trebuie de accentuat aceeaşi concentrare teritorială notabilă: Chişinăul, în rolul de centru al industriei editoriale, care reprezintă 80,0 %, din totalul înregistrat al publicaţiilor scoase.
Printre editorii lideri în numărul de titluri scoase în perioada raportată, sunt în cea mai mare parte “aceleaşi persoane”, prezenţă mai vizibilă în lista top fiind centrele editoriale universitare.
Evoluţia producţiei editoriale naţionale în anul 2013 în funcţie de conţinutul şi limba publicaţiilor a fost următoarea:

 

Tabelul Nr 3

 

Producţia de carte 2013

în funcţie de conţinut şi limba textului

 

Domeniu

Numărul cărţilor şi broşurilor (unităţi titluri)

Tiraj, mii ex.

Total

din care în limba:

Total

din care în limba:

română

rusă

alte

română

rusă

alte

dintre care:

 2 685  1 861  373  451  3 052,4  2 392,7  497,2  162,5

1

literatură politică şi social-economică

 803  549  118  136  526,8  382,6  109,5  34,7

2

ştiinţe naturale

 259  169  60  30  511,9  359,9  141,7  10,3

inclusiv:

   

biblioteconomie

 19  17  2  1,6  1,5  0,1

bibliografie

 47  36  11  5,0  4,5  0,5

3

literatură tehnică

 154  106  22  26  50,6  16,7  22,0  11,9

4

literatură agricolă

 62  38  10  14  71,9  52,6  14,9  4,4

5

literatură medicală şi sportivă

 230  168  25  37  108,1  79,0  15,9  13,2

6

ştiinţe filologice şi artă

 272  145  34  93  449,3  348,3  49,4  51,6

7

învăţământ, cultură

 342  253  33  56  808,8  680,5  116,7  11,6

inclusiv:

   

cultură

 10  5  2  3  3,6  1,5  2,1

instituţii superioare de învăţământ

 68  52  9  7  9,0  7,4  0,6  1,0

şcoala medie generală, licee

 149  125  18  6  728,9  613,1  113,1  2,7

8

literatură artistică (beletristică)

 359  252  67  40  175,6  139,4  18,1  18,1

9

literatură pentru copii

 190  179  4  7  345,3  332,6  9,0  3,7

10

literatură cu carcater universal

 14  2  12  4,1  1,1  3,0

 

Tabelul Nr 4

 

Producţia de carte 2013

în funcţie de destinaţia funcţională

Numărul cărţilor şi broşurilor (unităţi titluri)

Tiraj, mii ex.

Total

din care în limba:

Total

din care în limba:

Română

Rusă

Alte

Română

Rusă

Alte

 2 685  1 861  373  451  3 052,4  2 392,7  497,2  162,5
ediţii ştiinţifice  435  230  37  168  77,8  47,0  10,2  20,6
ediţii ştiinţifico-populare  316  213  40  63  230,1  159,1  32,9  38,1
ediţii oficiale  81  53  15  13  43,5  30,6  8,2  4,7
ediţii normative de producere  14  10  4  7,0  4,6  2,4
manuale şi lucrări metodice  1 061  776  183  102  1 871,0  1 456,4  373,0  41,6
ediţii literar-artistice  359  252  67  40  175,6  139,4  18,1  18,1
ediţii pentru copii şi adolescenţi  192  180  4  8  345,3  332,6  9,0  3,7
inclusiv:                
ediţii ştiinţifico-cognitive  27  25  1  1  61,6  58,5  3,0  0,1

enciclopedii pentru copii şi adolescenţi

 1  1  2,0  2,0
ediţii religioase  50  35  11  4  160,5  125,0  32,9  2,6
ediţii informative şi de reclamă  67  39  4  24  53,1  41,8  3,0  8,3
enciclopedii, îndreptare, îndrumare  110  73  12  25  88,5  56,2  9,9  22,4

În 2013, cele mai importante domenii de editare au fost ştiinţele umane şi sociale, cele ştiinţifice şi tehnice, şi, la egalitate, manualele şi volumele de ştiinţe economice şi naturale. Pe locul patru s-au situat cărţile beletristice. Cartea ştiinţifică, ştiinţifico-populară, cognitivă, metodică, informativă, normativă de producţie, precum şi literatura oficială, a avut un număr mai mult de jumătate din numărul total de apariţii, atât a titlurilor cât şi a tirajului. Aşadar, literatura ştiinţifică şi academică – principalii indicatori cantitativi din totalul produsului editorial s-au schimbat, astfel crescând semnificativ numărul de titluri din domeniile respetive, fiind scoase 1496 titluri, procentul constituind 55,7 ceea ce semnifică o îmbunătăţire a indicilor cantitativi în anul de referinţă.
Literatura politică şi socio-economică a fost în creştere faţă de anul 2012 cu 40% şi constituie 30% din volumul totalal titlurilor. Beletristica are o pondere de 13,4 %.
Cărţile cu profil tehnic, agricol, medical au fost în creştere, având o pondere de 17%. În proporţie uşor mai mică este literatura privind învăţământul, cultura, mass-media, filologia şi arta. Cărtile pentru copii (poveşti, basme, cărţi interactive) şi tineret a fost în scădere cu 7%.
În 2013, în Republica Moldova erau acreditate 31 de instituţii de învăţământ superior în loc de patru, câte erau pe timpuri. Această situaţie a generat necesitatea de carte didactică, în special de manuale, dar şi de carte ştiinţifică, dată fiind apariţia unor direcţii noi de cercetare. De manuale şi de literatura de specialitate se ocupă acum cele mai importante edituri din Republica Moldova: Ştiinţa, Prut Internaţional, Lumina.
În anul 2013 în Republica Moldova s-au editat cărţi în 11 limbi, inclusiv în limbile minorităţilor naţionale de pe teritoriul RM.

Tabelul Nr 5

Cărţi şi broşuri editate în RM în anul 2013

în cele mai răspândite limbi străine,

inclusiv în limbile minorităţilor naţionale

 

Cărţi şi broşuri în limba Titluri Tiraj Coli de tipar
română

1 861

2 392,7

32 448,8

bilingve (română-rusă)

124

50,8

635,4

belorusă

1

0,5

3,2

bulgară

9

3,9

136,0

engleză

66

20,4

268,8

franceză

30

11,7

128,4

găgăuză

17

10,2

277,3

germană

3

0,1

0,7

italiană

2

0,1

0,6

latină

1

0,1

0,7

rusă

373

497,2

6 952,2

ucraineană

4

2,3

72,8

texte multilingve

194

62,4

1755

TOTAL

2 685

3 052,4

42 679,9

În Republica Moldova editarea de carte continuă să fie multinaţională, după cum ne demonstrează datele din tabela nr 5, iar cărţile sunt publicate, nu numai în limbile conaţionalilor care locuiesc în RM, dar şi în limbile majore ale comunităţii mondiale – limba engleză, franceză, această situaţie rămânând aproape neschimbată timp de mai mulţi ani.
Printre limbile tradiţional populare, ca întotdeauna, pe primul loc s-a situat cartea în limba rusă, fiind urmată de cartea editată în limba engleză şi cea în limba franceză.

Tabelul Nr 6

Editori, preponderent cu cel mai mare număr de titluri de carte

în anul 2013

Editori

Cărţi şi broşuri (unităţi titluri)

Tiraj total (mii ex.)

Edituri de stat, Centre editorial-poligrafice ale instituţiilor superioare de învăţământ de stat

 

 

USM

143

15,7

UTM

104

6,3

USMF

88

13,2

Ştiinţa

58

538,7

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

46

3,1

ASEM

40

3,1

Lumina

34

41,9

Subtotal

513

622,0

Editori privaţi
Pontos

104

48,5

Prut Internaţional

70

38,0

Arc

68

192,7

Cartier

58

493,4

Bons Offices

44

50,4

Lavilat-Info

41

18,8

Epigraf

36

97,7

Grafema Libris

33

11,8

Subtotal

454

951,3

Total

967

1573,3

Luând în considerare numărul de titluri publicate în anul 2013, pe piaţa cărţii pe primele şapte locuri erau situaţi editorii USM, Pontos, UTM, USMF, Prut Internaţional, ARC, Cartier care au publicat peste 50 titluri /an. Datele din tabela Nr 6 demonstrează că editorii din top au editat mai mult de un sfert – 34,0 % din totalul titlurilor publicate şi 44,1 % din tirajul titlurilor apărute.

Tabelul Nr 7

Principalele caracteristici ale producţiei de cărţi şi broşuri

 

 

 

 

 

 

Numărul de

titluri

Tiraj (mii ex.)

% faţă de numărul de titluri

% faţă de tiraj

 

TOTAL 

2685

3 052,4

 

 

  Cărţi

2099

2476,1

78,2%

81,1%

  Broşuri

586

576,3

21,8%

18,9%

  Cărţi legate (în copertă tare)

312

308,8

11,6%

10,1%

  Cărţi broşate (în copertă flexibiă)

2347

2 711,0

87,4%

88,8%

   Cărţi în cutie,mapă comună

26

32,6

1,0%

1,1%

  Publicaţii noi (în 1-a ediţie)

2459

2 476,2

91,6%

81,1%

  Reeditări

226

576,2

8,4%

18,9%

TOTAL

2685

3 052,4

 

 

Procedând la o analiză mai detaliată a specificului producţiei cărţilor şi broşurilor constatăm proporţiile relativ mari, prezentând o disproporţie dintre numărul de cărţi apărute – 2099, şi numărul de broşuri (cu un volum mai mic de 48 de pag.) – 586; dintre cele în copertă tare – 312 titluri şi broşate – 2347 titluri; dintre producţia de titluri de carte noi – 2459 titluri şi reeditări – 226.
În ceea ce priveşte producţia de carte ca număr de exemplare, s-a înregistrat o scădere , în medie de 0,9 %.

Tabelul Nr 8

Distribuţia producţiei de cărţi şi broşuri pe grupe de tiraj în anul 2013

 

 

 

 

Tiraj

Numărul de

titluri

Tiraj (mii ex.)

% faţă de numărul de titluri % faţă de tiraj

 

 

 

 

 

 

  Pînă la 500 ex.

1730

325,3

64,4%

10,7%

  Pînă la 1000 ex.

387

372,5

14,4%

12,2%

 

Pînă la 5 mii.ex.

300

824,2

11,2%

27,0%

  Pînă la 10 mii.ex.

28

227,5

1,0%

7,5%

  Pînă la 50 mii.ex.

39

981

1,5%

32,1%

  Pînă la 100 mii.ex

1

77,4

0,0%

2,5%

 

Peste 100 mii.ex

1

244,5

0,0%

8,0%

  Fără indicarea tirajului

199

7,4%

TOTAL

2685

3 052,4

100,0%

100,0%

 

Tendinţa de micşorare a tirajului este una mondială: diversificarea cunoştinţelor şi preferinţelor utilizatorilor a dus la o scădere a cererii reale şi potenţiale pentru o anumită publicaţie, cu excepţia doar a bestseller-uri, al căror număr de asemenea este în continuă scădere.

 

Tabelul Nr 9

Estimarea procentuală a editării cărţilor şi broşurilor

în anii 2012-2013

Numărul de cărţi şi broşuri (unităţi titluri)

2012

2013

declin %

Total

2724

2 685

0,9

Tiraj total ( mii ex.)

3 548,5

3 052,4

0,8

Din tabelul 7 rezultă: indicatorii cantitativi ai editării cărţilor şi broşurilor în 2013, au fost mai mici decât cei obţinuţi în 2012 atât a numărului de titluri cât şi a tirajului.
Dacă să vorbim despre structura cărţilor apărute, trebuie de remarcat echilibrul, balanţa repertoriului cărţii naţionale în 2013, o creştere constantă a publicaţiilor de importanţă culturală, ştiinţifică şi socială. În general, situaţia din RM corespunde tendinţelor globale de dezvoltare a industriei de carte indiferent de factorii demografici şi sociali.

Tabelul Nr 10

Editarea serialelor şi publicaţiilor periodice continue

în 2013

Publicaţii periodice continue

Total

titluri (unităţi ediţii)

Total numere

Tirajul mediu, mii ex.

Tirajul anual, mii ex.

Total titluri (unităţi ediţii)

230

1878

445,6

4148,6

,2

din care în limba:
română

92

900

189,6

2349,3

2

rusă

39

561

90,2

1291,4

8535

româno-rusă

50

237

136,4

410,3

engleză

6

14

1,5

3,1

multilingve

43

166

27,9

94,5

din ele:

 

 

 

 

1. Reviste

192

929

362,2

1735,7

din care în limba:
română

70

351

114,9

618,9

rusă

36

227

87,1

637,3

româno-rusă

44

203

132,3

386,6

engleză

5

15

1,0

3,0

multilingve

37

136

26,7

90,4

2. Buletine

38

949

83,4

2412,9

din care în limba:
română

22

549

74,7

1730,4

rusă

3

334

3,1

654,1

româno-rusă

6

34

4,1

23,7

engleză

1

2

0,3

0,6

 multilingve

6

30

1,2

4,1

3. Editarea ziarelor

Ziare

Total

titluri (unităţi ediţii)

Total numere

Tirajul mediu, mii ex.

Tirajul anual, mii ex.

Coli de tipar imprimate, mii

 Total titluri (unităţi ediţii)

176

6478

932,0

36233,8

159253,7

din care în limba:
română

85

2945

317,9

12353,7

42860,7

rusă

57

2648

398,4

17208,6

80842,8

găgăuză

2

34

7,0

112,0

192,0

româno-rusă

29

843

206,5

6552,3

35349,8

germană

1

1

0,2

0,2

0,4

franceză

1

5

1,0

5,0

5,0

multilingve

1

2

1,0

2,0

3,0

Alte tipuri de publicaţii apărute în anul 2013

(în comparaţie cu anul 2012)

Tabelul Nr 10

 

Gen documente

Titluri

2013

2012

Rata creşterii, %

Teze

225

220

2,27%

Ediţii în foi

100

90

11,11%

Resurse electronice

62

105

-40,95%

Hărţi

3

1

200,00%

Publicaţii artă

56

44

27,27%

Datele expuse în studiu demonstrează: activitatea editorilor naţionali este una constantă, industria editorială moldovenească şi-a demonstrat tendinţele pozitive şi viabilitatea. În evaluarea situaţiei statistice actuale a industriei editoriale din ţara noastră, făcând o “sinteza” a principalelor componente numerice, se poate spune: astăzi cartea naţională nu numai că trăieşte, ci şi se dezvoltă, iar dezvoltarea trebuie să fie construită pe diferite principii şi legi, inclusiv unitatea şi lupta dintre contrarii, aşa cum ar fi cartea tipărită şi cartea electronică.

Referinţe:

 • Apariţii editoriale: raport statistic anual / Camera Naţională a Cărţii,Chişinău, 2013.
 • Valorificări profesionale la maxim: raport de activitate a Camerei Naţionale a Cărţii, 2012,Chişinău,2013.

Cartea la moldoveni în 2012.

Comentarii(6)

  • Ion

  • 10 ani în urmă

  Nu văd Tipografia Centrală. Aveau departament editorial. Unde a dispărut?

  1. @Ion: Au pierdut pe drum isbn-urile.

  • PTC

  • 10 ani în urmă

  Foarte interesant! Felicitari!

  1. @PTC: Merci.

  • Viorel

  • 10 ani în urmă

  Era suficienta informația – Cartier 2013
  Cărți și broșuri (unități titluri): 58
  Tiraj total (mii ex.): 493,4
  Apropo se corelează cu știința 🙂
  Insufla optimizm – În evaluarea situaţiei statistice actuale a industriei editoriale din ţara noastră, făcând o “sinteza” a principalelor componente numerice, se poate spune: astăzi cartea naţională nu numai că trăieşte, ci şi se dezvoltă, iar dezvoltarea trebuie să fie construită pe diferite principii şi legi, inclusiv unitatea şi lupta dintre contrarii, aşa cum ar fi cartea tipărită şi cartea electronică.

  1. @Viorel: Statistic vorbind, oficial ne merge bine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt