Autor

Gheorghe Mardare

Gheorghe MARDARE, născut pe 14 mai 1946 în comuna Micleşti, Orhei. Lucrând ca constructor, între 1964-’65, frecventează cursurile serale de artă plastică de pe lângă Liceul de Arte A. Şciusev din Chişinău – atelierul pictorului P. Pascal. Între 1965 şi 1968 studiază pictura ca autodidact. În 1972 absolveşte Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, avându-i conducători de atelier pe V. Toma, S. Babiuc, V. Puşcaş şi profesori la istoria artelor pe S. Bobernaga şi M. Statnâi. În 1980 a absolvit Academia de Arte din Sankt Petersburg. În 1991 a susţinut teza de doctor în studiul artelor pe lângă Şcoala superioară de Design industrial „Stronganov”, Moscova, conducător ştiinţific profesorul Procopii Teltevsky. Din 1972 până în 1995 s-a preocupat preponderent de pedagogie, ştiinţă şi promovarea artei, fiind angajat la Liceul I. Vieru, Universitatea Pedagogică „I. Creangă”, Academia de Arte (fostul Conservator „G. Muzicescu”), Universitatea Politehnică şi Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Este autorul a peste 150 de articole consacrate artei din Republica Moldova, române şi universale, precum şi al unei monografii fundamentale despre arta covoarelor vechi româneşti din Basarabia (1995 – nepublicată din lipsă de sponsorizare), şi al primului curs (program) de Istoria artelor plastice din R.S.S.M. din preistorie până la contemporaneitate (Universitatea de Stat din Chişinău – 1989), care cuprinde în principiu arta întregului spaţiu românesc din preistorie până la mijlocul secolului XX. Din 1989 participă activ la expoziţii naţionale şi internaţionale de artă din Republica Moldova, Germania, Spania, România, profesând pictura, grafica, instalaţia video şi cea obiectuală. Aflat deja în Germania după 1996, publică mai multe articole ştiinţifice, printre care comentarii la creaţia pictorilor contemporani basarabeni Ilie Cojocaru, Andrei Sârbu şi Mihai Ţăruş. În 2009 este nominalizat pentru Premiul Internaţional pentru pictură Palm Art Award al Editurii Enciclopedice Germane de Artă Contemporană Who’s Who in Visual Art, Leipzig. Lucrările sale se află în colecţii publice şi particulare din Republica Moldova, România, Israel, Rusia, Spania, Olanda, SUA ş.a.

Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt