Editura Cartier
Luni, 06 Aprilie 2020
 
Colecții

Colectia CARTIER Varia

Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes
Volume I, no. 1-2
Deschide cartea.
430 pag. Format 240x160. Broșat. ISBN ISSN 1857-0909


36 pag. Format 130x195. Broșat. ISBN 978-9975-79-806-8


Poem-lexicon
(...) am putea întocmi fișa teoretică a post­modernismului în varianta lui autohtonă chiar dacă am avea acces în exclusivitate la Erotokritikon, particularitatea principală a lucrării rezidînd tocmai în acel atoatedevorator spirit critic care se interoghează mereu asupra dreptului de a afla o rațiune nouă într-o literatură veche – literatură ce a comunicat deja toate conținuturile și a născocit toate formele –, dar mai ales asupra dreptului de a o rescrie din pura desfătare a jocului.
    Adrian Ciubotaru
144 pag. Format 130x195. Broșat. ISBN 978-9975-79-724-5


Drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în Republica Moldova
Autori: Iulius Rostaș, Vasile Cantarji, Radu Danii, Luminița Guțu, Serghei Ostaf, Alexandru Tarasov, Ilona Burduja, Doina Munteanu, Natalia Mardari, Alexandrina Ioviță, Iurie Osoianu

Ediție bilingvă

Raportul este elaborat și publicat în cadrul proiectului „Reducerea Impactului Infecţiei HIV în Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, runda a 8-a (recipient principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova).
Actele normative menţionate pe parcursul lucrării, precum și informaţia prezentată,
reflectă situaţia de până la 1 decembrie 2010.
Deschide cartea.
144 pag. Format 205x295. Broșată. ISBN 978-9975-79-721-4


Antologie I (2010-2011)

Coordonatori: Vasile Ernu, Florin Poenaru, Costi Rogozanu

CriticAtac este un grup de critică socială, intelectuală și politică. Orientarea ideologică generală a grupului este de stînga, dar nu sîntem o sectă ideologică și nu ne petrecem timpul felicitîndu-ne unul pe celălalt cît de bine și pe linie gîndim. Există o anumită diversitate între noi, printre altele și pentru că unul din principalele lucruri care ne-a unit este încercarea de a inventa ceva nou într-un spaţiu public prea obosit, autist, rutinat și autoritar.
Nu sîntem în primul rînd o grupare academică. Ne place să credem că emitem idei, dar cel puţin la fel de importantă ca producţia de idei proprii e promovarea tuturor ideilor care ni se par vitale, încercarea de a implica oamenii în politică și societate și de a atrage noi zone de public într-un spaţiu de dezbatere care acum e în pragul colapsului. Sînt mult prea mulţi cei care nu se exprimă și nu sînt reprezentaţi niciodată, și mult prea puţini și previzibili cei care „fac agenda”.
Vrem să ieșim din băltoaca estetizantă în care mainstream-ul intelectual de sorginte interbelică a împins spaţiul public. Nu ne interesează sforăielile epatante despre „Cultură”, discursurile mizerabiliste despre România, elitismul și condescendenţa atroce ale celor care deţin diverse forme de putere. Vrem să vorbim despre lucruri concrete și importante pentru fiecare dintre noi și pentru societate în ansamblu, să readucem ideologia și utopia în discursurile noastre, pe de o parte, pe de alta priza la realitate.
Deschide cartea.

376 pag. Format 160x230. Brosat. ISBN 978-9975-79-714-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2020 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel