Editura Cartier
Joi, 23 Mai 2019
 
Colecții

Colectia CARTIER Istoric

В данном сборнике мы сосредоточились на трех темах. Первая касается выявления врага советскими властями в первый год оккупации Бессарабии, 1940-1941, вторая — конфискаций имущества и третья — трудовых мобилизаций. Изначально нами планировалось, что данный сборник будет содержать документы, непосредственно относящиеся к политическим репрессиям в первый год советской оккупации Бессарабии. Однако, во время работы над изданием мы решили ограничиться сюжетами, которые предшествовали собственно политическим репрессиям (выявление врага), представляли одну из форм репрессий или предвещали применение наказаний против «классово-враждебных элементов» (конфискация собственности); а также выступали разновидностью массовых депортаций, хотя и не являлись на первый взгляд таковыми (трудовые мобилизации). Эти три тематических блока, взятые вместе, предоставляют нам дополнительную перспективу того, что уже известно о политических репрессиях, и в то же время дают возможность расширить понятие политические репрессии при коммунизме, в данном случае
при режиме, существовавшем в Молдавской ССР.

Deschide cartea.
458 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-830-3


Autori: Ion Varta, Tatiana Varta

Carol Schmidt s-­a născut într-­o familie de nobili cu ascendență poloneză și germană. A moștenit de la părinții săi, Terezia a lui Iosif Tisski și Alexander al lui Carol Schmidt, cele mai frumoase virtuți omenești: onoarea, cinstea, demnitatea, cumsecădenia, compasiunea, onestitatea.

Carol Schmidt ne-­a lăsat o moștenire imensă, de o valoare inestimabilă. O bună parte dintre vestigiile ctitorite de el mai rămân intacte. E de datoria noastră să le asigurăm perpetuarea în peisajul urbanistic chișinăuian. De asemenea, suntem datori să păstrăm neîntinată memoria acestei personalități excepționale.
Deschide cartea.
304 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-877-8


O agendă pentru studii de securitate internațională
 în epoca de după Războiul Rece

Cu o nouă introducere a autorului

Cea mai remarcabilă descoperire recitind Popoarele, statele și frica pentru prima dată în cincisprezece ani a fost să realizez în ce măsură ea mi-a format gîndirea și lucrările ulterioare. Am fost destul de conștient de faptul acesta, însă constatarea profunzimii și a detaliilor influenței a fost o surpriză mare pentru mine. Ken Booth a spus despre PSF că rămîne cea mai comprehensivă analiză teoretică a conceptului [de securitate] în literatura relațiilor internaționale de azi și că de la publicarea ei, ceilalți dintre noi i-am scris notele de subsol. Ceilalți dintre noi desigur că mă include și pe mine, și nu doar vizavi de relații internaționale și securitate, dar și scrierile mele despre relații internaționale în general. Cu alte cuvinte, continuitățile sînt multe. Cred că explicația pentru acest fapt vine din partea lui Ole Waever, care a observat că PSF a demonstrat că e posibil să iei conceptul de securitate în serios și să îl folosești ca perspectivă analitică pentru multe subiecte vizînd relațiile internaționale. El a reușit să organizeze teoria Relațiilor Internaționale în jurul acestui concept. Nu am intenționat să fac asta, dar așa a ieșit cartea...

Deschide cartea.

Dosar de presa:
"Nu suntem cu toţii capitalişti în acelaşi fel, pentru că unii sunt autoritari, alţii democraţi, iar alţii social-democraţi."
Paula Erizanu, aprilie 2014, Adevarul Moldova

404 pag. Format 130x200. Broșat. ISBN 978-9975-79-727-6


Repersiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956

Deopotrivă erudită şi accesibilă, impresionanta sinteză oferită de Igor Cașu vine să umple un gol istoriografic regretabil şi nejustificat. Acum nu va mai fi posibil să spui: N-am ştiut ori
Nu cunosc subiectul.
(...) Nu se lasă influenţat de acele mode care pun accentul pe o istoricitate impersonală, pe social în detrimentul politicului, ca şi cum cele două ar putea fi cumva separate. În Moldova sovietizată politicul a dictat toate opțiunile sociale, economice, culturale. Dacă nu acceptăm acest fapt, neglijăm chiar natura sistemului. Iar politicul era
el însuşi impregnat de ideologie.
Vladimir Tismăneanu

Deschide cartea.

Dosar de presa:
Cartea reface traseul istoric al Basarabiei şi al regiunii transnistrene din momentul instaurării regimului comunist la Moscova. Volumul scris de Igor Caşu – prefaţat de Vladimir Tismăneanu – este rodul cercetării în Arhiva KGB.
Ovidiu Șimonca, februarie 2014, Observator cultural

Teza principală, cu care sunt in­tegral de acord, susţine con­ti­nui­tatea statului ideocratic-po­liţist, a unui despotism pentru care orice licărire a simţului realităţii (spre a utiliza conceptul lui Isaiah Berlin) era o manifestare subversivă: „… re­pre­siu­nea poli­tică nu a fost caracteristică doar perioadei staliniste, aşa cum cred încă foarte mulţi. Regimul sovietic a etichetat şi tratat drept crimă politică orice ma­nifestare mai mult sau mai puţin des­chisă împotriva sa şi mult după moartea lui Stalin“.
Vladimir Tismaneanu, martie 2014, www.contributors.ro


396 pag. Format 130x195. Broșat. ISBN 978-9975-79-828-0


Încercare de reinterpretare a gândirii medievale din perspectiva raportului dintre filosofia politică și filosofia religiei
Ideea unei legături de cauzalitate între teologie și politică nu este străină nici unui european, dar nouă, românilor, ne este nespecifică și incomodă. În Occident însă, ea a fost de la bun început operaţională, ajungând chiar constitutivă existenţei sociale, cel puţin până la Revoluţia Franceză. Gabriela Șiclovan s-a aplecat, cu minuţionzitatea unui bijutier, asupra acestui fapt, relevând fire pur teologice și mistice întrepătrunse, printr-un elevat proces de corupere, în toată construcţia politică a secolelor III – XIV. Ana-Irina Iorga

Deschide cartea.
146 pag. Format 130x200. Broșat. ISBN 978-9975-79-858-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2019 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel