Autor

Zoltán Tibori Szabó

Zoltán Tibori SZABO (1957) jurnalist, redactor, cercetător și cadru didactic universitar. Studiile universitare și doctorale le-a absolvit la universităţi din Cluj și din Statele Unite ale Americii. Redactor șef al cotidianului Szabadság din Cluj (1990-1997), apoi senior editor al aceluiași cotidian și corespondentul pentru România și zona balcanică al cotidianului Népszabadság din Budapesta. Conferenţiar la Facultatea de Știinţe Politice, Administrative și ale Comunicării, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Pentru activitatea depusă ca jurnalist și redactor i-au fost conferite: Placheta Memorială Nagy Imre (1995), Crucea de Cavaler a Republicii Ungaria (1996), Crucea de Ofițer a Republicii Ungaria (2009), Premiul Memorial Pulitzer (1997) și Premiul pentru publicistică Kacsó Sándor (2000), Premiul Sándor Scheiber al ministerului Culturii din Ungaria, Premiul Profesor Bologna al Asociației Studenților din România și altele. A publicat numeroase articole, interviuri și studii despre Holocaustul din Transilvania de Nord și din România. Printre lucrările mai importante amintim: Románia és a holokauszt. Felemás szembenézés a múlttal. [România și Holocaustul. Confruntare ambiguă cu trecutul], In Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára [Luptă pentru adevăr. Studii dedicate lui Randolph L. Braham, cu prilejul celei de a 80-a aniversări], ed. Karsai, Lázsló, Molnár Judit. MAZSIHISZ, Budapesta 2002; Csík vármegye zsidósága a betelepüléstől a megsemmisítésig, [Evreimea din comitatul Ciuc de la stabilirea în aceste locuri și până la nimicire] In: Tanulmányok a holokausztról, [Studii despre Holocaust], II, ed. Braham, Randolph L., Balassi Kiadó, Budapest [Budapesta], 2004; Az erdélyi zsidóság sorsa a II. világháború után, 1945-1948 [Evreimea transilvăneană în perioada de după cel de Al Doilea Război 1945-1948], In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában [Holocaustul din Ungaria în perspectivă europeană], ed. Molnár Judit, Balassi Kiadó, Budapesta, 2005; Élet és halál mezsgyéjén. Zsidók menekülése és mentése a magyar-román határon 1940-1944 között. [Frontiera dintre viață și moarte. Refugiul și salvarea evreilor la granița româno-maghiară (1940-1944)]. Minerva, Cluj, 2001; versiunea în limba română a volumului din urmă, revizuită și adăugită a fost publicată la Editura Compania din București, în anul 2005. Destinul evreimii din Transilvania de Nord, Al Doilea Război Mondial, presa ei și tranformarea identităţii acestei comunităţi drastic diminuate au fost tratate în volumul Árnyékos oldal [Partea umbrită], Koinónia, Cluj, 2007. A reconstituit istoria Liceului evreiesc din Cluj în volumul bilingv Zsidlic. A kolozsvári Zsidó Gimnázium története (1940-1944). The History of the Jewish High School of Kolozsvár (1940-1944) [Istoria Liceului Evreiesc din Cluj (1940-1944)], Editura Mega, Cluj, 2012.

Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt