Autor

Ion Guceac

Ion GUCEAC, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Absolvent al Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, diplomă de menţiune (1989). Doctor în drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti (1996). Conferenţiar universitar, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău (1998). Doctor habilitat în drept, Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al AŞM (2003). Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova (2005). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (2013). În prezent exercită funcţia de vicepreşedinte al AŞM.

Este recunoscut ca fondator al direcţiei ştiinţifice „Democratizarea sistemului constituţional din Republica Moldova – parte integrantă a constituţionalismului european”, ce ţine de cercetarea multilaterală a constituţionalismului autohton şi impactul acestuia asupra construcţiei statale.

Este autorul unui număr considerabil de articole şi lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii şi manuale pentru universităţi, dintre care, pornind de la conţinut şi valoarea ştiinţifică, un rol deosebit reprezintă: Statul şi poliţia (monografie), Cartier, Chişinău, 1997; Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova, Chişinău, 2000; Curs elementar de drept constituţional (vol. I), Chişinău, 2001, (vol. II), Chişinău, 2004; Evoluţia constituţionalismului şi a organizării de stat în Republica Moldova/ Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul de drept, Tipografia Centrală, Chişinău, 2003; Drept electoral, Tipografia Centrală, Chişinău, 2005; Dicţionar juridic: Drepturile omului pe înţelesul tuturor, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2010; Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat în condiţiile societăţii civile contemporane (în colab.), Constanţa, Editura Ex Ponto, 2011; Constituţia la răscruce de mileniu, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013.

Cărțile autorului

Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt