Autor

Coord. Nina Corcinschi

Nina CORCINSCHI (20 septembrie 1979, Dișcova, Orhei), critic literar. Este doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și din România. A publicat volumele Poezie și Publicistică. Interferenţa limbajelor (Tipografia Centrală, 2008); Arcul voltaic. Textul ca realitate (i)mediată (Eikon, 2016); Publicistica literară din Republica Moldova (în colab., Institutul de Filologie, 2015); Cărțile care mă iubesc (Junimea, 2016); Cartea din mâna lui Hamlet. Andrei Țurcanu de vorbă cu Nina Corcinschi (în colab., Cartier, 2017), Narațiuni ale erosului (Cartier, 2019). A îngrijit edițiile Alexandru Robot. Scrieri. Poezie. Proză. Publicistică. Eseu (Știința, 2018), Alexandru Robot. Scrieri. Eseu. Publicistică. Cronici. Interviuri (Știința, 2019) și a pregătit (selecție și prefață) antologia Rost, de Andrei Țurcanu (Cartier, 2018). Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2008, 2013), Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru critică literară (2010, 2012), Premiul Salonului Internațional de Carte de la Chișinău (2015), Premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul literaturii „Grigore Vieru” (2018), Premiul Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova (2018, 2020), Premiul „Ioan Strat” pentru management cultural, acordat de Revista „Convorbiri literare” (2019), Premiul „Ion Creangă”, al Muzeului Național al Literaturii Române, Iași (2019).

Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt