Autor

Anna M. Wittmann

Anna M. WITTMANN şi-a luat doctoratul în literatură comparată (cu specializare în literaturile engleză, franceză şi germană) la Universitatea din Alberta (Edmonton, Canada) în anul 1984, urmat de un stagiu postdoctoral de doi ani în calitate de cadru asociat specializat în cercetare la Universitatea din Stanford, California. Din 1991 predă în cadrul Catedrei de limba engleză şi studii cinematografice a Universităţii din Alberta, precum şi la Universitatea Concordia din Alberta, cursurile acoperind teme diverse, de la Shakespeare până la istoria secolului al XX-lea. Primele sale lucrări publicate au fost rodul preocupărilor în domeniul literaturii, în special al literaturii secolului al XVIII-lea şi al XIX-lea. În ultimii cincisprezece ani Anna M. Wittmann s-a axat mai mult pe studiul istoriei, în mod particular al istoriei Europei de Est. Coşmar în Balcani (publicată în anul 2000 la Columbia University Press/East European Monographs) a fost prima lucrare importantă scoasă de autoare în acest domeniu. De atunci i-au apărut şi alte lucrări, în special din domeniul istoriei militare. De asemenea, a participat în calitate de expert în domeniul cinematografiei şi al literaturii la elaborarea unei serii de enciclopedii publicate de CLIO/Oxford, care acoperă diverse perioade, începând de la Războiul de Independenţă şi până la conflicte actuale. Interesul autoarei faţă de România s-a manifestat în mod constant şi după apariţia volumului Coşmar în Balcani. De exemplu, dr. Anna M. Wittmann a scris majoritatea articolelor cu privire la diferite personalităţi originare din România şi la evenimentele ce au avut loc între cel de-al Doilea Război Mondial şi anul 1989, publicate în Encyclopedia of the Cold War (ed. Spencer Tucker, CLIO, 2007), o lucrare premiată, în cinci volume. În anul 2003 dr. Anna M. Wittmann a tipărit un articol intitulat „Gheorghiu’s Twenty-fifth Hour and Shifting Swabian Identities” („Romanul Ora 25 al lui Gheorghiu şi identităţile în schimbare ale şvabilor”) în Refractions of Germany in Canada (ed. J. Considine et al., De Gruyter), în care analizează romanul Ora 25 al lui Constantin Virgil Gheorghiu, scoţând în evidenţă în mod special, prin intermediul unor materiale de arhivă, diferitele „identităţi” atribuite etnicilor germani din Europa de Est. De asemenea, în manieră postmodernistă, depăşind cadrul strict al romanului lui Constantin Virgil Gheorghiu, autoarea se întreabă care ar fi astăzi „identitatea” personajului fictiv Johann Moritz dacă acesta ar fi emigrat în Canada.

Cărțile autorului

Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filtre
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt