Editura Cartier
Sâmbătă, 29 Aprilie 2017
 
Colecții

Colectia CARTIER Popular

Întoarcerea țărânei în pământ
Plecarea lui Tolstoi, imaginea marelui scriitor rus apare ca un simbol polivalent şi nu întâmplător se prezintă în trei ipostaze: Tolstoi creatorul, Tolstoi gânditorul şi, abia în al treilea rând, Tolstoi omul, care îşi trăieşte viaţa cea de toate zilele. Astfel, este reliefată pregnant capacitatea personajului de a trece prin conştiinţa sa lumea, istoria şi cultura întregii omeniri din timpul şi spaţiul diferitor epoci..., dar şi capacitatea, nu mai puţin remarcabilă, de a pătrunde cu tot sufletul evenimentele petrecute alături, cu totul recent…
 Victoria Fedorenco

180 pag. Format 130x195. Broșat. ISBN 978-9975-86-038-3


„Антология появилась благодаря Бистрице. Во-первых, потому что почти половину авторов, которые включены в антологию, я впервые услышала на этом фестивале. Ну и, во-вторых, потому что авторы эти мне так понравились, что захотелось с кем-то поделиться. Поэтому книга получилась субъективной. Здесь есть поэты, которые «обласканы» критикой и имеют за плечами солидные премии и награды. И есть авторы, которые только начинают свою литературную жизнь. Здесь есть те, для кого поэзия – основное дело их жизни.
И есть те, кто хорошо известен как прозаик, литературный критик или журналист, и для кого поэзия, что называется, занятие «в свободное от работы время». Но объединяет их всех одно: эти поэты умеют совершенно по-своему, оченьиндивидуально говорить о том, что каждый из нас чувствует, но не каждый умеет облекать в слова. И мысль о том, что поэзия лучше всех учебников self help, как раз и находит свое доказательство в этом сборнике.”
Виктория АКИМОВА-КРУДУ

Deschide cartea.
 
400 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 978-9975-86-019-2


Au trecut mai bine de 75 de ani de la apariţia (în 1927) a romanului Ciuleandra, dar naraţiunea şi sensurile ei simbolice îşi dovedesc o excepţională vitalitate. Posteritatea a făcut, printr-o serie de argumente şi conjuncturi imprevizibile, ca micul roman rebrenian să devanseze cota marii, impecabilei şi recii construcţii din Răscoala, pentru  ca astăzi Ciuleandra să poată fi aşezat, fără vreo manevră de supralicitare, în preajma capodoperelor Ion şi Pădurea spânzuraţilor pe care timpul nu le-a clintit din prima linie valorică a operei prozatorului ardelean.
Ion Simuț
 
168 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 978-9975-86-013-0


 „Ion e un poem epic solemn ca un fluviu american, o capodoperă de măreţie liniştită.”
George Călinescu
 
464 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 978-9975-86-012-3


„Piesa lui Ion Druță Casa mare e, în felul său, o metaforă în care se cuprinde drama tuturor satelor golite de viața lor firească, în urma războaielor; drama oamenilor a căror soartă se înscrie sub însemnul neîmplinirii dragostei autentice. E ca un cântec trist de nostalgică resemnare solară.”
Constantin Cubleşan
 
116 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 978-9975-86-009-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2017 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel