Editura Cartier
Luni, 27 Martie 2017
 
Colecții

Colectia CARTIER Popular

„Creangă e un scriitor cult, și cazul exagerat ce se face de izvoarele populare ale basmelor lui e un exemplu de erudiție searbădă. Creangă trebuie absolvit de nefericita calificare a junimiștilor („scriitor poporal") și comparat cu marii noștri autori, cu Caragiale și cu Sadoveanu".
Nicolae Manolescu
Deschide cartea.
172 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-878-5


„Aureliu Busuioc realizează şi în acest roman o scriitură transparentă, cursivă, plăcută, dar nu mai puţin înşelătoare prin ambiguităţile ei. Poţi să crezi că romanul este expresia unui nostalgic al comunismului. Dar acesta este, indubitabil, mesajul din autobiografia
enkavedistului, încărcată de eroism senzaţional, evoluţie spectaculoasă, militantism revoluţionar şi intransigenţă comunistă. Umorul din subtext ne dezvăluie cealaltă
lectură posibilă, la nivelul ironic sau chiar violent satiric. Enkavedistul nostru e, în fond,
un incult, un impotent şi un sadic.”
Ion Simuț
Deschide cartea.
344 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-874-7


„Dumitru Crudu simulează sfiala scriiturii pentru a spori efectele îndrăznelilor. Lucrând decomplexat pe materia complexă a senzaţiilor, dar şi pe cea sugerată a frustrărilor şi nostalgiilor, el nu mai exersează în inefabilul sentimentelor, ori stărilor, în mitologia erosului, ci în convulsiile lui carnale, fixând sentimentul cu un limbaj direct, în viscere
şi obsesii (...). Crudu rămâne în conceptul melancolic al eroticii, încercând să-i salveze misterul, chiar şi în cele mai sordide condiţii. Tentativa sa de a-l trivializa ţine
mai degrabă de polemica limbajelor şi a toposurilor literare, nefiind, în fond, decât o permutare scenografică a cadrelor idilice: din crângul romantic, în bucătăria jegoasă.” 
Al. Cistelecan

Deschide cartea.

Dosar de presă:
Îţi trebuie infinite precauţii cînd vorbeşti despre poezia lui. E normal, dat fiind că Dumitru Crudu se hrăneşte din propria duplicitatepoietică: a scrie poezie pentru el implică un act de dedublare, o şedinţă de spiritism, o posedare ludică.
Bogdan-Alexandru Stănescu, octombrie 2014, Observatorul cultural

Nu am nicio îndoială: "Falsul Dimitrie" e cartea unuia dintre cei mai buni scriitori români pe care-i avem.
Claudiu Komartin, septembrie 2014, Un anotimp în Berceni

Citindu-i versurile, ne identificăm până la râs şi lacrimi cu trăirile sale abracadabrante. Dumitru sau Falsul Dimitrie e un Charlie Chaplin postmodern, fragmentar, interpretând, la luminile stinse ale rampei aria sublimă a vagabondului idealist, într-un decor alcătuit din sticle, vase, farfurii murdare, furculiţe, cuţite şi linguri prăfuite ce joacă pe masă, lângă adidaşii găuriţi şi coatele goale, care stând într-o poziţie meditativă, în aşteptarea unei bărbii şi a unor sprâncene împodobite cu mustăţi, încep să joace foxtrot, bluesşi chiar hip-hop. 
Nichita Danilov, aprilie 2014, Ziarul de Iasi

Falsul Dimitrie este probabil cel mai bun moment al poetului. Tânăr student, aflat sub influenţa directă a lui Alexandru Muşina, Crudu devine un poet al cotidianului.
Ștefan Baghiu, iulie 2014, Revista Cultura

208 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-870-9


   „Clopotniţa nu e doar o construcţie medievală de cult sechestrată de autorităţi şi arsă, chipurile, de fulger. Împreună cu Hronicul, ea este imaginea metaforică a istoriei şi a credinţei noastre denaturate şi umilite de aceleaşi oficialităţi. Iar întrebarea fundamentală Unde ai fost în seara când ardea Clopotniţa? va fi, din păcate, actuală încă pentru multe generaţii înainte.
   Această proză a lui Ion Druţă era ea însăşi ca o bătaie de clopot revărsându-se din lăcaşul ameninţat de flăcări. Un dangăt-avertizare care trebuia să ajungă
(şi a ajuns!) mai ales la conştiinţa tinerilor.”
Eugen Lungu

Deschide cartea.
278 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-726-9


„Când i-a aşezat pe optzeciştii basarabeni pentru portretul său de grup, Eugen Lungu l-a pus în capul rândului pe Eugen Cioclea. Era un loc de două ori cuvenit: o dată prin vârstă, ca decan al optzeciştilor de peste Prut, şi a doua oară prin anticipările de autenticitate optzecistă. Cu o adiere din Esenin, atât cât să se simtă o undă de candoare dramatică şi de afectivitate rănită, dar cu atât mai activă, Eugen Cioclea opera într-o scriitură corosivă (chiar şi-n poemele erotice), de directităţi tranşante, cu un nerv pamfletar ce zvâcnea între scârbă şi revoltă. Graţia violentă a imaginaţiei şi cinica notaţiilor duc poezia lui Cioclea dincolo de ritualitatea rostirii şi de festivitatea imaginativă, angajând-o în interogaţia existenţială imediată şi crudă. O exasperare caustică stă de fond atitudinilor abrupte din poeme, cu sintaxa adesea ruptă în fâşii de angoasă.” 
Al. Cistelecan

Deschide cartea.
Imagini de la lansare. Librăria din Centru. 23.01.2014

Dosar de presă:
După ce citești tone de versuri românești contemporane în care e foarte importantă grija de a ascunde cât mai bine o idee firavă, în speranța că acest clarobscur va reuși să inducă cel puțin sentimentul că ai in față un geniu neînțeles, contactul cu poezia lui Eugen Cioclea e traumatizant. Mai ales când te ia din prima cu o ars poetica lipsită de indulgență: "Poezia lui Eugen CIOCLEA/ este o poezie declarativă..."
Bogdan-Alexandru Stanescu, martie 2014, www.suplimentuldecultura.ro

168 pag. Format 130x195. Broșat. ISBN 978-9975-79-666-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2017 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel