Editura Cartier
Vineri, 18 August 2017
 
Colecții

Colectia CARTIER Popular

„Tudor Mocanu este, poate, personajul cel mai legat de folclor din opera autorului. Un Meşter Manole fără mănăstire, totuşi şi-a zidit nevasta între pereţi... Dar, Doamne, ce singurătate îl pândeşte, ce pustietate îl aşteaptă! Doina este istoria degradării morale a lui Tudor Mocanu...”
Ion UNGUREANU
 
96 pag. Format 195x130. Legat. ISBN 978-9975-86-010-9


„O nostalgică afecțiune pentru sat, pentru lumea purtătoare de viață a celor ce au ținut suflul neîntrerupt al perpetuării neamului domină drama din Păsările tinereţii noastre. Este, de fapt, coordonata ideatică pe care Ion Druță își așază conflictualitatea factologică în care sunt angajați eroii săi, reflectând asupra nevoii de suflet în tot ce se întreprinde
actualmente acolo, subsumând întregul univers rural firului intim al istoricității sale.”
Constantin CUBLEȘEAN
 
116 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 978-9975-86-011-6


„Despre Constantin Cheianu se pot spune multe: e dramaturg şi prozator, critic de teatru şi publicist, jurnalist TV şi animator al vieţii culturale. Este activ implicat în actualitatea
politică şi socială: vorbeşte, comentează, ia atitudini, nu refuză nicio provocare din care ar putea extrage o sugestie utilă pentru vreun text sau o piesă de teatru, absoarbe cotidianul prin toţi porii lui. O fire proteică, dilematică, neliniştită, nu tocmai pe placul
conaţionalilor noştri inerţi, un intelectual deschis către înnoirile pe care le aduc vremurile tot mai nerăbdătoare cu Basarabia, cea atât de împotmolită în statutul ei de etern no man’s land, de răscruce buimacă a Estului cu Vestul. Mai pe scurt: un interlocutor de calitate, un coleg ce preţuieşte deliciile conversaţiei şi traficul de idei, pentru că nu se ştie niciodată cum pot rodi ele într-o minte ascuţită.”
Vitalie Ciobanu
 
540 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 978-9975-86-008-6


 „Volumul cel mai bun despre generația optzecistă n-a fost scris de un critic din România, ci de Nicolae Leahu de la Bălți. Asta, probabil, pentru că, deosebit de exegeții din țară, s-a ferit de partizanat, a făcut pur și simplu critică și istorie literară, pe deasupra,
n-a lăsat pe din afară contextul în care respectiva generație a ieșit la lumină.”
Liviu Antonesei

Deschide cartea
 
344 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-994-2


După 20 de ani
„Ajunsă aproape in corpore să facă un nou Portret de grup. După 20 de ani, generaţia ’80 – indiscutabil, generaţia sincronizării! – îşi confirmă, o dată în plus, vocaţia literară propriu-zisă, care a dus la schimbarea de paradigmă în literele noastre, dar şi vocaţia culturală per ansamblu, şi asta deoarece a privilegiat mereu continuitatea  în dauna improvizaţiei de moment, creîndu-şi propriile instituţii (reviste, edituri etc.) acolo unde acestea lipseau sau administrîndu-le pe cele existente. Prezentă, prin tenorii săi, în toate antologiile de poezie românească din ultimele două decenii, iat-o reunită hic et nunc sub bagheta lui Eugen Lungu pentru un concert «jubiliar» – şi starurile cîntă în cor! –,
înainte de a se replia (unii au şi făcut-o) în antologii de autor…”
Em. GALAICU-PĂUN

Deschide cartea.

 
208 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-995-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2017 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel