Editura Cartier
Sâmbătă, 29 Aprilie 2017
 
Colecții

Colectia CARTIER Popular

„Toate motivele romantismului european se află în Mihai Eminescu și în poezia lui, care e un întreg univers de idei și imagini, unitar, personal, deși toate ideile și motivele au circulat înaintea lui în aproape un secol de preromantism și romantism."
Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA
Deschide cartea.
200 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-879-2


„Creangă e un scriitor cult, și cazul exagerat ce se face de izvoarele populare ale basmelor lui e un exemplu de erudiție searbădă. Creangă trebuie absolvit de nefericita calificare a junimiștilor („scriitor poporal") și comparat cu marii noștri autori, cu Caragiale și cu Sadoveanu".
Nicolae Manolescu
Deschide cartea.
172 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-878-5


„Aureliu Busuioc realizează şi în acest roman o scriitură transparentă, cursivă, plăcută, dar nu mai puţin înşelătoare prin ambiguităţile ei. Poţi să crezi că romanul este expresia unui nostalgic al comunismului. Dar acesta este, indubitabil, mesajul din autobiografia
enkavedistului, încărcată de eroism senzaţional, evoluţie spectaculoasă, militantism revoluţionar şi intransigenţă comunistă. Umorul din subtext ne dezvăluie cealaltă
lectură posibilă, la nivelul ironic sau chiar violent satiric. Enkavedistul nostru e, în fond,
un incult, un impotent şi un sadic.”
Ion Simuț
Deschide cartea.
344 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-874-7


„Dumitru Crudu simulează sfiala scriiturii pentru a spori efectele îndrăznelilor. Lucrând decomplexat pe materia complexă a senzaţiilor, dar şi pe cea sugerată a frustrărilor şi nostalgiilor, el nu mai exersează în inefabilul sentimentelor, ori stărilor, în mitologia erosului, ci în convulsiile lui carnale, fixând sentimentul cu un limbaj direct, în viscere
şi obsesii (...). Crudu rămâne în conceptul melancolic al eroticii, încercând să-i salveze misterul, chiar şi în cele mai sordide condiţii. Tentativa sa de a-l trivializa ţine
mai degrabă de polemica limbajelor şi a toposurilor literare, nefiind, în fond, decât o permutare scenografică a cadrelor idilice: din crângul romantic, în bucătăria jegoasă.” 
Al. Cistelecan

Deschide cartea.

Dosar de presă:
Îţi trebuie infinite precauţii cînd vorbeşti despre poezia lui. E normal, dat fiind că Dumitru Crudu se hrăneşte din propria duplicitatepoietică: a scrie poezie pentru el implică un act de dedublare, o şedinţă de spiritism, o posedare ludică.
Bogdan-Alexandru Stănescu, octombrie 2014, Observatorul cultural

Nu am nicio îndoială: "Falsul Dimitrie" e cartea unuia dintre cei mai buni scriitori români pe care-i avem.
Claudiu Komartin, septembrie 2014, Un anotimp în Berceni

Citindu-i versurile, ne identificăm până la râs şi lacrimi cu trăirile sale abracadabrante. Dumitru sau Falsul Dimitrie e un Charlie Chaplin postmodern, fragmentar, interpretând, la luminile stinse ale rampei aria sublimă a vagabondului idealist, într-un decor alcătuit din sticle, vase, farfurii murdare, furculiţe, cuţite şi linguri prăfuite ce joacă pe masă, lângă adidaşii găuriţi şi coatele goale, care stând într-o poziţie meditativă, în aşteptarea unei bărbii şi a unor sprâncene împodobite cu mustăţi, încep să joace foxtrot, bluesşi chiar hip-hop. 
Nichita Danilov, aprilie 2014, Ziarul de Iasi

Falsul Dimitrie este probabil cel mai bun moment al poetului. Tânăr student, aflat sub influenţa directă a lui Alexandru Muşina, Crudu devine un poet al cotidianului.
Ștefan Baghiu, iulie 2014, Revista Cultura

208 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-870-9


   „Clopotniţa nu e doar o construcţie medievală de cult sechestrată de autorităţi şi arsă, chipurile, de fulger. Împreună cu Hronicul, ea este imaginea metaforică a istoriei şi a credinţei noastre denaturate şi umilite de aceleaşi oficialităţi. Iar întrebarea fundamentală Unde ai fost în seara când ardea Clopotniţa? va fi, din păcate, actuală încă pentru multe generaţii înainte.
   Această proză a lui Ion Druţă era ea însăşi ca o bătaie de clopot revărsându-se din lăcaşul ameninţat de flăcări. Un dangăt-avertizare care trebuia să ajungă
(şi a ajuns!) mai ales la conştiinţa tinerilor.”
Eugen Lungu

Deschide cartea.
278 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-726-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2017 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel