Editura Cartier
Joi, 14 Noiembrie 2019
 
Colecții

Colectia CARTIER C(art)ier

Magia mesajului simbolic
"Încă din secolele XV-XVII Europa se pomenește inundată de covoarele orientale. Conform opiniei majorității specialiștilor, la baza decorului acestora se află o cultură străveche, nomadă. S-a făcut așa că, pe parcursul secolelor, covoarele orientale au devenit chiar o estetică a ambientului european. În aceste condiții, involuntar se pune problema dacă însăși Europa a mai păstrat pe undeva propria-i tradiție ornamentală, atât de bogat prezentă în străvechea cultură a neoliticului și eneoliticului european. Și chiar dacă această tradiție s-a păstrat pe undeva, am fi foarte curioși să aflăm cam ce prezintă ea, această tradiție, atât sub aspect estetic, cât și sub aspect conceptual-filozofic.
Se pare că un răspuns surprinzător și destul de adecvat la această întrebare și la multe altele, fără anumite așteptări preconcepute, l-am sesizat în cele două decenii de studiu asupra decorului enigmaticelor și practic necunoscutelor încă în Europa covoare vechi românești basarabene. Concluzia este că Europa nu-și cunoaște încă pe deplin propriile valori istorice spirituale și e foarte posibil ca această carte să acopere cel puțin una din petele albe existente încă în istoria spiritualității românești și europene."
(Gheorghe Mardare)
336 pag. Format 205x260. Legat. ISBN 978-9975-86-095-6


"Poate vei găsi că e un senti­mentalism de rău gust și nelalocul lui de a-ți afișa astfel numele în public. Dar pentru o viață în­treagă de suferinți și chinuri, jertfă alături de mine, acesta e singurul omagiu ce ți-l pot aduce. Când, tânără, aproape copilă, te-ai des­părțit de ai tăi și ai plecat din ținutul Chiși­nău, spre a căuta sub un cer senin și dușmănos, pe țărmurile Ocea­nului Înghe­țat, pe un osândit, pe un izgo­nit din viața civili­zată, vechiul tova­răș al jocurilor de copilărie – atunci n-ai putut nădăj­dui că vor veni zile mai fericite. Acum când, se pare că vântul soartei începe să bată în altă parte, primește, fără a te su­păra, această dedicație." 
C.G. Stere, 1897
576 pag. Format 200x165. Legat. ISBN 978-9975-86-064-2


Dincolo de oraşul marilor clădiri, dincolo de celebrele conace şi vile pe care le înalţă oamenii bogaţi din Republica Moldova, există un alt Chişinău, nevăzut, neauzit, dar intuit de acei care iubesc trecutul şi mult regretat de cei care cred că frumuseţea este eternă, iar arhitectura este una din matricele care pot păstra această frumuseţe, dăruindu-i eternitatea.
Sunt convins că chiar în aceste clipe undeva pe birourile funcţionarilor de la primărie sunt semnate şi contrasemnate documente care vizează soarta puţinelor clădiri care au supravieţuit celor două războaie mondiale şi marii noastre indiferenţe. Dar tot noi vom fi acei care într-o zi vom fi nevoiţi să spunem cinstit că am fost nepăsători față de patrimoniul nostru cultural, şi abia atunci vom aduna toate cioburile, vom aduna toate fărâmele de poze şi vom tipări un album care probabil aşa se şi va intitula:  Necunoscutul Chişinău.
Anticipăm acea tristă situație și propunem cititorului un Chișinău
al nostru, necunoscut...

 
632 pag. Format 200x165. Legat. ISBN 978-9975-79-999-7


Catalog
96 pag. Format 260x205. Broșat. ISBN 978-9975-79-948-5


Karl Schmidt a devenit o legendă chiar în timpul vieții sale. Anii în care a fost edil al capitalei au însemnat o epocă ce a schimbat esențial stilul de viață, cultura și imaginea orașului. În timpul primariatului său (1877—1903) au fost făcute schimbări radicale în administrarea orașului, care au determinat dezvoltarea acestuia pe decenii înainte. Recunoscători, orășenii l-au numit pe Shmidt reformator, ,,făuritorul unui Chișinău modern”.

Orașul, care până atunci se îneca în noroi și întuneric, s-a transformat, ca atins de o baghetă magică, într-un oraș civilizat, asemenea marilor centre culturale europene. În 25 de ani de muncă, Karl Schmidt a făcut mai mult decât au făcut alții într-o sută.

Edili destoinici ai orașului au existat și până la Schmidt, și după acesta, însă doar despre el s-a zis: ,,Chișinăul a fost unul dintre cele mai fericite orașe din Rusia având în frunte un asemenea om”.

În perioada sovietică numele său îl mai țineau minte doar chișinăuienii în vârstă. Nemiloasa curgere a timpului, mai ales în ultimele decenii, șterge continuu însemnele epocii, ale vieții și activității sale. Din fericire, pe fosta stradă Schmidt mai există casa în care acesta a locuit întreaga sa viață. S-au mai păstrat clădiri înălțate cu participarea sa directă, devenite astăzi simboluri arhitecturale ale Republicii Moldova.
În memoria istorică, în memoria culturală nimic nu dispare fără urmă. De la începutul anilor ’90, atunci când s-a trezit interesul societății pentru istorie în ,,dimensiunile sale umane”, pentru valorile culturale și spirituale ale generațiilor trecute, distinsul edil al capitalei reapare în centrul atenției. Despre el scriu istoricii și jurnaliștii, lui i se dedică emisiuni și conferințe. În ochii noilor generații acesta apare ca un primar perfect, un exemplu de devotament și sacrificiu, însă adevărata dimensiune a faptelor sale nu se limitează la funcția sa de administrator municipal.

Imaginea reală a realizărilor sale, a personalității sale distincte o putem găsi în materialele de arhivă, în amintirile celor care l-au cunoscut și cu care a lucrat, în articolele epocii, în vocile contemporanilor săi, ce străbat uneori din adâncurile vremurilor. Biografia sa, lipsită de evenimente externe extraordinare, e tipică pentru elita basarabeană cultă, dar dincolo de rândurile seci privind unele date obișnuite pulsează o viață interioară intensă, legată strâns de viața Chișinăului și a întregii Basarabii.

Autorul nu pretinde la o reflectare exhaustivă a activității șefului administrației municipale din epoca reformelor. Istoria municipalității chișinăuiene își așteaptă încă cercetătorii. Am încercat doar să înțeleg fenomenul Karl Schmidt, un om care a întruchipat o epocă întreagă în istoria Chișinăului.
Deschide cartea.                                
132 pag. Format 240x170. Legat. ISBN 978-9975-79-876-1

1 2 3 4 5 6 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2019 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel