Editura Cartier
Luni, 06 Aprilie 2020
 
Colecții

Colectia CARTIER Varia

Roman
„Înainte să fie răpus prematur de o boală nemiloasă, Victor Dumbrăveanu a reușit să facă un lucru care nu e la îndemâna oricărui literat: și-a scris cartea vieții!

Ultimul său roman, Iubirea noastră-i ca și ura, nu doar îi desăvârșește umorul fin și inconfundabil, ci și se impune ca un proiect narativ de mare anvergură. Construit pe trei planuri, cu trei protagoniști de pe paliere sociale diferite, romanul lui Victor Dumbrăveanu reconstituie în cele mai mici amănunte epoca brejnevistă, o lume terifiantă și aberantă, dar și grotescă-hazlie, în care dezmățul erotic al indivizilor se mulează perfect pe osatura slută a sistemului burdușit cu valori false.”
Iulian CIOCAN
700 pag. Format 190x135. Legat. ISBN 978-9975-79-977-5


„Dumitru Matcovschi este un poet impresiv şi deopotrivă reflexiv. Cu alte cuvinte, sensibilitatea este egalată sau însoţită permanent, este potenţată de raţiune. A vorbi, aşadar, despre Dumitru Matcovschi înseamnă a vorbi despre o etapă foarte importantă a poeziei basarabene, mai exact a poeziei româneşti din Basarabia, căreia Domnia Sa i-a adăugat o nouă coardă.
Cu asemenea repere, apropiindu-se în acelaşi timp şi continuând melosul popular, folclorul, cu asemenea puncte de vedere, cu asemenea date de plecare, Dumitru Matcovschi a fost unul dintre întregitorii prin cuvânt ai conştiinţei naţionale din Basarabia…”
Acad. Constantin CIOPRAGA
Deschide cartea.

"[...]Am fost, în clipă,
sunt, voi fi în clipă.
Gol nesfârșitul, nesfârșit de gol. 
Ca pasărea cu-o singură aripă, 
am obosit și am rămas de stol.

Viu, mort, crucea mi-o port și cred în omul
cel de alături, mă aplec, să-l înțeleg,
pe amândoi ne va avea în pază Domnul,
și ne va fi abia atunci destinu-ntreg."

(Să nu plâng, 1991)
420 pag. Format 200x130. Legat. ISBN 978-9975-79-900-3


„Întreaga creaţie a scriitorului (…) pledează contra pierderii de suflet. Romanele sale ţintesc anume în această direcţie. Dacă am încerca să completăm o fișă a personajelor, ne-am convinge că cei mai mulţi sunt purtătorii unui mesaj etic bogat, în care grija pentru suflet ocupă un loc esenţial. Toate împreună, romanele (în continuarea poeziei) devin o veritabilă profesiune de credinţă a artistului şi cetăţeanului.
Și romanele, și piesele scriitorului includ puternice elemente baladești, crâmpeie de cântec și de bocet, personajele fiind conturate cu un plus de pitoresc și de poezie. Tendinţa marcată spre proza de factură lirică se verifică în ritmurile rapsodice sau elegiac-baladeşti, în profilul muzical al frazelor, în poezia profund lirică a peisajelor, în imagistica cu accentuat caracter plasticizant, în digresiunile lirice cu caracter diferit. Prin toate autorul câştigă o modalitate în plus de a releva
fiinţa lăuntrică a omului.”
Stela LUCA
Deschide cartea.

"Mâine îmi cumpăr hulubi, revine badea Lisandru la vorba veche, am scăpat viu la Konigsberg numai datorita hulubilor, m-am jucat cu ei și am întârziat la masă, dacă nu întârziam, mă îngropa de tot mina ceea nemțească; am să-mi cumpăr o pereche de hulubi, să-i cresc frumos, să zboare toată ziua în jurul casei și să mă bucure."
480 pag. Format 200x130. Legat. ISBN 978-9975-79-901-0


Piesă de teatru
Traducere în limba franceză Lavinia Olimid

Carte valet. Piesă de teatru în 2 acte.
Deschide cartea.

PORTARUL: … Pe acolo, pe unde aveai de gând să treci, o să îngrădim. … Ce gard o să fie! Atunci să te văd! Cu lădoiu’ în spate, mai poţi să-l sari? Trei metri înălţime, beton armat cu paie şi coceni! (Mândru.) Invenţie de-a noastră, noutate pe plan mondial. N-ai ştiut?

BICICLISTUL: Nu.

PORTARUL: Uite, afli acum! Paiele îngheţate înlocuiesc cu succes fierul. De aici, numai avantaje: economie la metal, preţ de cost redus, paiele nu ruginesc. Grâul, adică boabele, îl vindem, paiele ne rămân, sunt la îndemâna oricui. Frigiderul ţi-e gol, îl umpli cu paie, când ai nevoie, deschizi uşa şi le foloseşti.

PORTARUL: … Cu paiele rezolvi o mulțime de lucruri. Sârma ghimpată e produs deficitar. Ţara e bogată, duşmanii ne înconjoară, vin peste noi, dau năvală.

BICICLISTUL: Noroc cu Dunărea că-i lată, care vrea să fugă, se îneacă!

PORTARUL: Frontiera de stat trebuie păzită! Pe lângă şanţ, tragem şi-un gard din paie congelate, împănat cu mărăcini, zid chinezesc, dublu lat, nici pasărea să nu-l treacă! De când lumea, bogatul nu-l crede pe sărac, sătulul pe flămând, Nordul pe Sud. Pe africani trebuie să-i ajute cineva; pe la ei, în deşert, bat niste vânturi, uragane! Noi suntem salvarea lor: le-am vândut noutatea.Vândut, vorba vine, le-am dat pe prietenie, bani încă n-au. Şi ei, şi noi suntem mulţumiţi. Primele garduri le-au şi montat. Ne-au trimis poze. Sahara, pustiul acela mare, întins şi nesfârşit, nu-l mai recunoşti, a devenit grădină, o minune, un rai adevărat! Cât vezi cu ochii, numai lanuri de spanac, urzici şi flori. Munţi, grămezi imense de flori, toate colorate, parfumate!

BICICLISTUL: Chiar crezi ce spui?

PORTARUL: Am văzut pozele, le-am avut în mână, le-am pipăit şi mirosit, dunele nu se mai văd, au dispărut, tot nisipul s-a oprit în gard. …


148 pag. Format 130x200. Broșat. ISBN 978-9975-79-883-9


New Performing Arts Practices in Eastern Europe / Festivalul Intern. de Teatru de la Sibiu
Carte bilingvă – română şi engleză
Editor : Iulia Popovici
Coordonator : Ioana Malau
Postfață: Joanna Krakowska
Traducere: Ionuţ Sociu, Marius Bogdan Tudor

Cartea Noi practici în artele spectacolului din Europa de Est se naşte astăzi ca urmare a dialogului dintre specialiştii din acest domeniu din Europa de Est, fiind cea mai amplă producţie editorială a festivalului de până acum. Asumându-şi vocaţia de a lăsa prin această carte mărturia scrisă a schimbărilor, a conflictelor şi a inovaţiilor apărute în acest domeniu în ultimii 20 de ani, dar şi a emoţiilor pieritoare şi a însemnătăţii spectacolelor produse în acest spaţiu cultural, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu propune, în cea mai tulbure regiune a lumii în momentul actual, o întâlnire al cărei scop principal este acela să ne cunoaştem! De-a lungul timpului, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Republica Moldova, Polonia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Ungaria au adus la Sibiu pe unii dintre cei mai importanţi artişti şi specialişti în artele spectacolului, iar astăzi propunem o evaluare teoretică a realităţii noilor practici performative din această regiune.
Deschide cartea.

436 pag. Format 130x200. Broșat. ISBN 978-9975579882-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2020 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel