Editura Cartier
Duminică, 23 Aprilie 2017
 
Colecții

Colectia CARTIER Istoric

În cartea de faţă, Oleg Serebrian nu apelează la tradiţia geodeterminismului politic, pentru el actul politic fiind dictat nu atât de factori de ordin naturgeografic, cât de interacţiunea acestora cu fenomene de natură socială, culturală şi economică. Textele adunate aici nu reprezintă compilaţii ale unor studii deja existente, ci sunt marcate de viziunea proprie a autorului. Deşi acesta tratează subiecte foarte variate, accentul logic al studiilor înmănuncheate în volumul de faţă este pus pe geopolitica regiunii Mării Negre şi pe analiza relaţiilor dintre statele din această zonă...
Dr. Wilfried Heller
Deschide cartea.

176 pag. Format 130x195. Legat. ISBN 978-9975-79-558-6


Cronici de la Est la Vest

" Interesul naţional derivă din identitatea naţională. Trebuie să ştim cine suntem înainte de a ne şti interesele."
Samuel Huntington, Who are we? The Challenges to American's Identity, 2004

Textele incluse între aceste coperţi vorbesc, explicit sau implicit, despre modul în care acestea afectează, direct sau indirect, orice demers politic intern, dar, mai ales, extern.
A şti cine eşti înseamnă a şti de unde vii şi încotro vrei să te îndrepţi. Înseamnă a-ţi stabili, conştient, geografia simbolică de care aparţii şi, ulterior, a-ţi îndrepta pasul sau paşii spre spaţiul (geo)politic de care te simţi în mod legitim atras.
De aici miza chestiunii şi actualitatea întrebării, mai ales atunci când în discuţie apare un spaţiu precum cel al Republicii Moldova.

Dosar de presă:
Autorul cărţii ... a specificat că anume problema identitară, abordată în mare parte în lucrare, este la baza construcţiei R. Moldova. “Problema identităţii este una reală, ce ţine din perioada interbelică până în prezent, despre care puţin s-a scris şi s-a vorbit. Am încercat să pun o întrebare corectă: “Cine suntem noi?”, pentru a obţine un răspuns bun”...
februarie 2009, Info-Prim Neo

Volumul Cine suntem noi? cuprinde analize detaliate privind realităţile din Republica Moldova. Interviul revistei noastre discută, mai ales, despre cum poate România să aibă un proiect politic eficient faţă de Republica Moldova.
Ovidiu Simonca, februarie 2009, Observatorul Cultural

Moldova se compară cu Albania. Cu cine se poate compara acum vecina de peste Prut a României?
Cristian Patrasconiu, februrie 2009, Cotidianul

...la Chişinau sau la Bucureşti se scrie mult prea puțin despre R. Moldova și prea puține cărți spun lucrurilor pe nume.
Stela Popa, decembrie 2008, pe blogul UNIMEDIA

...volumul propune o temă grea, în interpretarea unui intelectual preocupat serios şi sincer de ceea ce se întâmplă – sub zodia posibilului şi imposibilului – în greu de desluşita ţară de dincolo de Prut.
Adrian Cioroianu, martie 2009, Dilemateca

Jurnal TV Video

584 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-539-5


25 de secole de războaie

Traducere din franceză de Mira-Maria Cucinschi.

Povestea raporturilor dintre civilizaţiile occidentale şi cele orientale, cu siguranţă, nu ţine doar de carnagii; ea are legătură şi cu artele, ştiinţele şi gândirea. Totuşi, fără urmă de îndoială, întâlnirile dintre aceşti doi poli ai civilizaţiei, întrepătrunşi şi coplementari, au fost mai frecvente pe câmpul de bătălie decât oriunde altundeva, ajungând până la a constitui un mod de funcţionare între Occidenturi şi Orienturi: opoziţia, dezacordul, conflictul şi, în fine, carnagiul.

Pe de altă parte, Occident şi Orient sunt noţiuni care nu pot fi reduse la câteva concepte simple. Ele sunt complexe, acoperind situaţii care au evoluat atât în natura lor, cât şi în timp. Vom vorbi, aşadar, foarte des în această lucrare despre Occidenturi si Orienturi la plural. Deschide cartea.

Dosar de presă:
Preţ de 500 de pagini, Thierry Camous inventariază "şocurile civilizaţiilor", totul din perspectiva "culturii războiului", cum este intitulată introducerea, ce dă tonul întregii lucrări.
Em. Galaicu-Păun, mai 2009, Jurnal de Chisinau

512 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-536-4


Traducere din franceză de Adrian Ciubotaru.

Noţiunea de "Occident" este prezentă în filigran în toate marile probleme geopolitice de azi. Dar ea este extrem de vagă. Philippe Nemo încearcă aici s-o definească în mod schematic, sprijinindu-se pe istorie.
Autorul vede cultura occidentală nu ca pe un produs al hazardului şi al necesităţii, ci ca pe o construcţie a spiritului, structurată în cinci momente-cheie: inventarea Cetăţii şi a ştiinţei de către greci, crearea dreptului privat şi a umanismului de către romani, profeţia etică şi escatologică din Biblie, "Revoluţia Papală" din secolele XI-XIII şi, în sfârşit, ceea ce s-a convenit să se numească marile revoluţii democratice moderne. Deschide cartea.

168 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-426-8


Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu

Volum coordonat de Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian Siulea, Ovidiu Tichindeleanu

Raportul unei comisii prezidenţiale scris în 2006 este, ca şi vechile rapoarte ale partidului, rezultatul unui fin echilibru între date statistice, omagii şi demascări. Raportul final numără victime, îi elogiază pe cei care au rezistat, ştie ce e legitim şi ce este lipsit de legitimitate în perspectiva unei istorii al cărei sens a fost descifrat ştiinţific şi îi expune maniei opiniei publice pe cei „străini de interesele şi aspiraţiile poporului”, interese şi aspiraţii pe care pare să le cunoască tot atât de precis ca şi cadrele de odinioară şi pe care, desigur, le reprezintă. Cu ajutorul unui asemenea utilaj mental şi lexical, statul român a reuşit să treacă, identic cu sine, de sub autoritatea abuzivă de control a grupului celor 64 sub autoritatea de reglementare a Comisiei Europene.
Dincolo de aspectul său ştiinţific şi de scopul său eminamente politic, ţinta Raportului final este ambiţioasă: aceea de a scoate comunismul românesc de pe terenul oricărei dezbateri de societate şi de a îl aşeza, nu înainte de a fi contribuit la legitimarea autorităţilor politice instituite, în spaţiul aseptic şi limitat al controversei academice. Pe scurt, o întreprindere ştiinţifică a avut obiectivul politic de a transforma comunismul într-o chestiune nepolitică, în ceva foarte asemănător cu un fenomen natural ce poate fi explicat de specialişti, dar rămâne în afara înţelegerii marelui public. Deschide cartea.

Dosar de presă:
În 2006, Preşedintele Băsescu, ghidat de parcurgerea Raportului Tismăneanu, a simţit nevoia să condamne acest spectru, de la înălţimea tribunei Parlamentului. Conţinutul şi reperele volumului produs de comisia prezidenţială, natura gestului lui Traian Băsescu şi contextul politic în care a fost asumat au primit, în sfârşit, o serie de lecturi critice grupate în volumul Iluzia anticomunismului.
Adrian Grama, noiembrie 2008, Cronica Româna

...coordonatorii precizînd în introducere că diverse edituri din România le-au refuzat proiectul, deoarece „nu ţineau deloc să publice deviaţionisme de la mainstream-ul intelectual naţional“. 
Ovidiu Şimonca, noiembrie 2008,
Observatorul Cultural

A intrat în librării cea mai criticată şi necitită carte din Romania: Iluzia anticomunismului.
Costi Rogozanu, noiembrie 2008, pe blogul lui costi rogozanu

Dezbateri:
Ambiţia autorilor este de a propune o serie de lecturi critice ale Raportului Final al Comisiei prezidenţiale de analiză a dictaturii comuniste.
Vladimir Tismăneanu, decembrie 2008, Evenimentul Zilei

Răspunsul lui Costi Rogozanu la articolul " SENATUL EVZ: Iluzia normalităţii comuniste" de Vladimir Tismaneanu, publicat in Evenimentul Zilei
Costi Rogozanu, noiembrie 2008, pe blogul lui costi rogozanu

Poporul român şi comunismul: viol sau amor? Interviuri în oglindă cu Tismăneanu vs. Ernu, Rogozanu şi Siulea
Vlad Mixich, 22 decembrie 2008, HotNews.ro

Presa internaţională:
...le livre collectif paru l’année dernière sous le titre L’illusion de l’anticommunisme : lectures critiques du Rapport Tismăneanu (IA), et les réactions qu’elle a suscitées sont éclairantes.
balkans.courriers.info

Après qu'un groupe d'experts a publié en 2006 un rapport sur les crimes du communisme en Roumanie, un nouveau livre, intitulé "L'illusion de l'anticommunisme", revient sur l'héritage du communisme en Roumanie. 
europe.courrierinternational.com

After a report by a panel of experts on the crimes of communism committed in Romania was published in 2006, a new book titled "The Illusion of Anti-Communism" also dealing with the communist legacy in Romania has appeared.
www.eurotopics.net


 

 

280 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-202-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2017 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel