Editura Cartier
Luni, 18 Iunie 2018
 
Colecții

Colectia CARTIER Istoric

Traducător: Gabriela Siclovan
Lucrarea explorează imaginarul medieval din perspectiva celor două componente majore: eroii, precum Carol cel Mare, Cidul, Regele Arthur, Roland, Papesa Ioana, Robin Hood, fără a uita de Melusina și de vrăjitorul Merlin, dar și vulpoiul și licornul; și minunile, trei edificii sau forțe care domină societatea, respectiv catedrala, cetatea și claustrul.
Iconografia medievală ignoră granițele dintre natural și supranatural, dintre lumea de aici și cea de dincolo, și acoperă un larg spațiu geografic. Pe de altă parte, această istorie a imaginarului este o istorie pe termen lung, prezentând acești eroi și aceste minuni așa cum au fost construite și venerate de Evul Mediu, apoi lăsate moștenire secolelor următoare, în care acestea continuă să existe, mai cu seamă grație unor noi suporturi ale istoriei, precum cinematografia și banda desenată.
272 pag. Format 130x200. Legat. ISBN 978-9975-79-614-9


Traducere din franceză de Corina Iftimia

Construită după imaginarul dinamic al Cetăţii de pe Colină, pentru sute de mii de exilaţi şi emigranţi, identitatea puternică şi optimistă a Statelor Unite a implicat lipsa imaginării unui dincolo faţă de timpul său mântuitor, a unui altundeva decât pamântul ei, al făgăduinţei. Un altfel decât exemplaritatea sa, cea care recurge la modul suprem, în final. Paradoxal pentru o naţiune căreia bătrâna Europă şi puterile vechilor civilizaţii îi reproşează că nu are istorie, în prezent, americanilor le revine sarcina de a-şi reciti istoria, de a-şi recupera memoria.

Dosar de presă:
O carte de referinţă pentru cei care vor să înţeleagă cum poate o mare putere să influenţeze destinul multor ţări ale lumii, dar şi al ei înseşi, adesea chiar cu semn negativ.
Nicolae Coande, ianuarie 2010, Gazeta de Sud

„Este o carte despre jocul puterii la nivel macroglobal, despre rolul SUA şi al Rusiei, despre locul pe care SUA îl are în viziunea contemporană ca hiperputere. Dar există o interogaţie care transpune din paginile acestei cărţi, un semn de întrebare despre locul pe care l-ar putea avea America în secolul al XXI”, a spus Serebrian.
octombrie 2009, Info-Prim-Neo

Referindu-se la “identitatea puternică şi optimistă a Statelor Unite”, la “imaginarul dinamic” al acestui stat construit după modelul “Cetăţii de pe Colină”, autoarea cercetează aspecte ale imaginarului tipic american şi ale realităţilor acestei ţări prospere, pe care sute de mii de exilaţi şi emigranţi o consideră şi azi “un pământ al făgăduinţei”.
Irina Nechit, octombrie 2009, Jurnal de Chisinau

Jurnal TV Video

176 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-598-2


Europa reconfigurată

Traducere din franceză de Gabriela Siclovan

Construită solid, încă de la primele pagini, în jurul celor două Superputeri, înainte de a plonja în centrul franco-german, pentru a avansa apoi spre periferii, lucrarea se încheie, în buclă şi în perspectivă, în jurul confruntării dintre Europa şi „Giganţi”. În buclă, căci este vorba de a reconsidera elementele pozitive şi cele supărătoare în relaţia cu Washingtonul, ca şi în cea cu Moscova; în perspectivă, deoarece se iveşte o nouă problemă, nouă şi foarte realistă: care pot fi relaţiile cu China?
Catherine Durandin
Deschide cartea.


Dosar de presă:
E o analiză plauzibilă, sugestivă şi necesară, pentru a înţelege ce înseamnă, în Europa, izolarea, naţionalismul, profesionalismul şi reversul acestuia, demagogia, propaganda, intoxicarea prin media, exclusivismul opiniilor...O lectură şi o galopare prin aceste problematici sunt utile în acest moment, mai ales că Moldova tocmai a trecut ea însăşi, recent, printr-o izolare de restul lumii, cu nimic mai prejos de lumea aflată cîndva, nu demult, dincolo de Zidul Berlinului, după terminarea Războiului al II-lea mondial.
Vladimir Bulat, noiembrie 2009, pe blogul ochiuldeveghe

Având în vedere importanţa subiectului şi absenţa unor volume similare în peisajul editorial autohton contemporan, cărţile pe care le prezint aici sunt demne de a sta, în biblioteca personală, alături de un Nicolae Iorga, C. Giurescu, Neagu Djuvara.
Armanda Filipine, noiembrie 2009, pe blogul brailachirei

240 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-597-5


Traducere din franceză de Liliana Rusu

Publicată pentru prima oară în 1990, această lucrare a inaugurat o serie numeroasă de publicaţii consacrate corpului, devenit,  începând cu acest deceniu, "unul dintre analizatoarele majore ale societăţilor contemporane, un fin revelator al statului individului." Omul occidental îşi descoperă un corp, loc privilegiat al bunăstării, al aparentei prezentabile, semn al individului şi al diferenţei sale faţă de ceilalţi. Acest corp este însă şi un loc al precarităţii, al îmbătrânirii, care trebuie combătută pentru a evita pieirea şi a încerca să aduci sub ascultare insesizabilul. Va deveni el oare o structură stânjenitoare de care ar trebui să te eliberezi? Deschide cartea.

428 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-599-9


Din Evul Mediu pana in zilele noastre

Traducere din franceză de Gabriela Siclovan

Miracolul se află la fiecare pas al vieţii credinciosului: numai preocuparea de a vedea minuni ne împiedică să-l recunoaştem. Nu trebuie să ne numărăm printre acei creştini care, resemnaţi, proclamă că epoca miracolelor s-a încheiat: nu miracolele au încetat, ci credinţa noastră.
Deschide cartea.

Dosar de presă:
Despre cum să deosebim și să încercăm să pricepem mai cu finețe adevăratele miracole mesianice, taumaturgice și sfințitoare sau doar drept-măritoare, de întruchipările și prefacerile înșelătoare provenite din obscurantism, șarlatanism, sectarism magie și ”pseudoputerile oculte ale persoanei” --  această carte magistral scrisă de istoricul Joachim Bouflet.
Vladimir Bulat, decembrie 2009, blog ochiuldeveghe

Există o istorie a unei lumi de mijloc care ne absoarbe fiece mărturisire pentru a ne-o întoarce în ceea ce numim a fi «miracol». Joachim Bouflet cartografiază această lume de mijloc, pornind nu de la începuturile ei ci din mijlocul poveştii până în zilele noastre. Nu ignoră comparaţiile şi definirile pre-creştine şi mai ales violentele confruntări dintre cele două lumi, ale celor două îndemnuri.
Adrian Majuru, ianuarie 2010, www.bucursestiivechisinoi.ro

316 pag. Format 135x210. Legat. ISBN 978-9975-79-566-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2018 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel