Editura Cartier
Duminică, 23 Aprilie 2017
 
Colecții

Colectia CARTIER Istoric

Cum se gestionează puterea în lumea modernă
„Pentru cititorul român, Noul Machiavelli ar trebui să fie în primul rând un îndemn la o serioasă analiză a ambițiilor noastre ca societate și destin. Dincolo de percepțiile pe care ni le-am format despre machiavelismul politicii, un lucru este cert: vom reuși să păstrăm România pe o orbită consecventă în măsura în care minţile luminate ale țării vor depăși bariera propriei lor comodităţi, iar oamenii înzestraţi deopotrivă cu talent politic și cu vocaţia construcţiei de durată vor lua locul personajelor de circumstanță. De o
astfel de voinţă a oamenilor responsabili și respectaţi este nevoie pentru
ca și România să răzbească de partea cea bună a istoriei.”
Mihnea Constantinescu

„Mai mult decât o incursiune în culisele guvernelor Tony Blair,
Noul Machiavelli este o carte fascinantă și completă despre resorturile
unui leadership luminat în vremuri moderne, pe care o recomandăm
tuturor celor care sunt interesaţi de înțelegerea pârghiilor puterii.”
Corina Vințan

Deschide cartea.

Dosar de presă:
"Un consilier eficient trebuie să ştie cum gândeşte şeful său şi care ar fi deciziile pe care le-ar lua în orice privinţă"
Vasile Ernu, decembrie 2014, Adevarul

494 pag. Format 200x130. Legat. ISBN 978-9975-79-921-8


Scriitorii moldoveni și puterea sovietică în epoca stalinistă
„Cartea prezintă interes prin calitatea sa intrinsecă, prin densitate și erudiţie, dar nu numai. Acest text conţine o decriptare a unui fenomen politic și, totodată, social și cultural – sovietizarea unui spaţiu intrat în cadrul Uniunii Sovietice și, într-o oarecare măsură, o ruptură cu trecutul – de care avem nevoie astăzi pentru a surprinde multitudinea de aspecte ale complexităţii prezentului.”
Catherine Durandin

„Cartea lui Petru Negură este un succes frumos. Ea ne ajută să înțelegem acest mediu complicat al scriitorilor din Moldova, sfârtecat între mai multe limbi și culturi, în funcţie de mizele internaționale care îl copleșesc.”
Jean-Yves Grenier

„Meritul incontestabil al lui Petru Negură este că a pus degetul pe existența, de multe ori ascunsă în istoriografia românească, a unui curent regionalist, ţinând în același timp de un soi de cult al unui geniu autohton și dintr-o preocupare pentru echitate socială, apărut în sânul unei intelectualităţi a Basarabiei românești aflate în răspăr cu mediul său de origine, dar și pentru că a atras atenția asupra legăturii pe care acest curent ar fi întreţinut-o cu moldovenismul forjat în perioada sovietică.”
Nicolas Trifon
Deschide cartea

Dosar de presa:
Pasionantă prin tragismul ei obiectivat, cartea d-lui Petru Negură demonstrează, dincolo de grila conceptuală și anecdotica arhivistică mobilizată în sprijinul argumentelor, că nicio altă anexare imperială practicată de-a lungul istoriei nu a implicat, precum în cazul URSS, o atât de sistematică mutație umană de sorginte distopică.
Teodor Baconschi, octombrie 2014, www.revista22.ro 

444 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-903-4


Alexandru Sturdza și Europa Sfintei Alianțe
1815. După douăzeci de ani de expansiune revoluţionară şi napoleoniană, a sunat ora reacţiunii. Rusia, care a fost ameninţată în însăşi existenţa sa, apare drept pilonul unei noi ordine politice europene. Pentru a o asigura, şi totodată a pecetlui pacea în sfârşit redobândită, ţarul Alexandru I propune o Sfântă Alianţă a suveranilor şi popoarelor creştine. El îi încredinţează consilierului său Alexandru Sturdza (1791-1854) misiunea de a redacta această surprinzătoare proclamaţie politico-mistică, în curând ratificată de către toate ţările de pe continent. După zăngănitul armelor, destinul Europei se joacă de-acum înainte în cancelarii, în presă şi în opinia publică. Faţă cu moştenirea Iluminismului, partizanii unei întoarceri la tradiţie sunt totuşi divizaţi: mistici şi teocraţi de o parte, conservatori mai laici de alta, fie că sunt catolici sau ortodocşi, ruşi sau francezi. Fiecare partid, fiecare putere de moment are de fapt propria sa viziune asupra noii ordine care trebuie să guverneze în Europa. Apărată de Sturdza din congres în congres, Sfânta Alianţă va fi curând învinsă de liberalii germani, dar şi debordată de sistemul represiv al lui Metternich.

Abandonat de suveranul său, Alexandru Sturdza părăseşte serviciul diplomatic în 1822 pentru a se stabili la Odesa. De acum înainte îşi va închina pana slujirii unei ortodoxii renovate, capabilă să federeze diversele populaţii creştine din Rusia şi din Imperiul Otoman. Departe de a se reduce la o luptă de ariergardă, acest mare proiect de „modernizare defensivă” a societăţilor ortodoxe includea emanciparea naţională a grecilor şi românilor, precum şi abolirea șerbiei în Rusia.


„Cartea Stellei Ghervas se înscrie în mod hotărât şi într-o manieră foarte nouă între două lumi: Orientul şi Occidentul, de la Viena, Paris şi Geneva la Odesa levantină; între două istorii: cea a ideilor şi cea a experienţei politice; şi last bun not least între două feluri de a face istorie: cel al naraţiunii biografice şi cel al eseului tematic. E un succes!”
Emmanuel de Waresquiel

„Fără îndoială este una dintre cărțile cele mai originale din istoria intelectuală publicate în ultimul deceniu, un veritabil tur de forță! Un studiu inovativ, de pionierat, ce aduce lumea și ideile Orientului ortodox în dezbaterile despre rolul tradiției în modernitate.”
Aurelian Crăiuțu
Deschide cartea.
    
600 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-888-4


В данном сборнике мы сосредоточились на трех темах. Первая касается выявления врага советскими властями в первый год оккупации Бессарабии, 1940-1941, вторая — конфискаций имущества и третья — трудовых мобилизаций. Изначально нами планировалось, что данный сборник будет содержать документы, непосредственно относящиеся к политическим репрессиям в первый год советской оккупации Бессарабии. Однако, во время работы над изданием мы решили ограничиться сюжетами, которые предшествовали собственно политическим репрессиям (выявление врага), представляли одну из форм репрессий или предвещали применение наказаний против «классово-враждебных элементов» (конфискация собственности); а также выступали разновидностью массовых депортаций, хотя и не являлись на первый взгляд таковыми (трудовые мобилизации). Эти три тематических блока, взятые вместе, предоставляют нам дополнительную перспективу того, что уже известно о политических репрессиях, и в то же время дают возможность расширить понятие политические репрессии при коммунизме, в данном случае
при режиме, существовавшем в Молдавской ССР.

Deschide cartea.
458 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-830-3


Autori: Ion Varta, Tatiana Varta

Carol Schmidt s-­a născut într-­o familie de nobili cu ascendență poloneză și germană. A moștenit de la părinții săi, Terezia a lui Iosif Tisski și Alexander al lui Carol Schmidt, cele mai frumoase virtuți omenești: onoarea, cinstea, demnitatea, cumsecădenia, compasiunea, onestitatea.

Carol Schmidt ne-­a lăsat o moștenire imensă, de o valoare inestimabilă. O bună parte dintre vestigiile ctitorite de el mai rămân intacte. E de datoria noastră să le asigurăm perpetuarea în peisajul urbanistic chișinăuian. De asemenea, suntem datori să păstrăm neîntinată memoria acestei personalități excepționale.
Deschide cartea.
304 pag. Format 200x130. Broșat. ISBN 978-9975-79-877-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2017 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel